Är nitrofurantoin effektivt vid urinvägsinfektion hos hund?

Senast ändrad: 30 mars 2022
Hund

Hundar med sporadisk cystis behöver behandlas med antibiotika. Studien syftar till att undersöka om nitrofurantoin är lämpligt behandlingsval.

Urinvägsinfektion (sporadisk bakteriell cystit) behöver behandlas med antibiotika men den behandling som medför minst resistens ska väljas för att bevara behandlingen till framtiden. Nitrofurantoin har egenskaper som är passande för det syftet men dåligt dokumenterad effekt och rädsla för biverkningar gör att substansen inte används så mycket hos hund. Det här projektet syftar till att undersöka effektivitet och säkerhet av nitrofurantoin hos hundar med urinvägsinfektion för effektiv terapi i nutid och framtid.

Projektet beräknas pågå 2021 01 01-2023 12 31 och finansieras av Agria och Svenska Kennelklubben Forskningsfond 


Kontaktinformation

Carl Ekstrand
Universitetslektor, institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för farmakologi och toxikologi                                                        

Telefon: 018-673171
E-post: carl.ekstrand@slu.se

Lena Pelander
Universitetsadjunkt, institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur        

Telefon: 018-671498
E-post: lena.pelander@slu.se