Kan rödalgen Asparagopsis taxiformis minska metanproduktionen hos mjölkkor?

Senast ändrad: 29 april 2021
Närbild på tre kor på rad vid foderbord

I detta projekt testas rödalgens effekt på metanproduktion och effekt på fodrets smältbarhet för svenska mjölkkor.

Mjölkkornas miljöpåverkan utgörs till stor del av metanutsläppen från deras matsmältning.  Korna som är idisslare har en unik förmåga att omvandla fiberrikt foder till mjölk och kött. Detta är möjligt tack vare alla de mikrober som finns i kons största mage, vommen. Men, det är just denna process där fodret jäses som leder till att metan produceras som slutprodukt. De metanbildande mikroberna, s.k. metanogener, är de som står för hela metanbildningen. Under de senaste decennierna har det satsats mycket på att hitta strategier för att minska kornas metanusläpp och boskapssektorn har identifierats som en nyckelaktör för att minska utsläppen av växthusgaser.

Flera nya studier i laboratoriemiljö (in vitro) har visat att tillsats av makroalgen Asparagopsis taxiformis i foder till idisslare har gett en betydande minskning av metanproduktionen, en del av studierna har visat en minskning med så mycket som 99 %. Förra året publicerades även en studie från USA där mjölkkor utfodrats med algen Asparagopsis aramata i 3 veckor. Resultat från denna studie visade att den algen minskade metanproduktionen per kilo foder med upp till 42 %. Det är framförallt den aktiva substansen bromoform i rödalgerna Asparogopsis som blockerar metanbildningen hos de metanproducerande metanogenerna.

Eftersom A. taxiformis har visat mycket positiva resultat på metanminskning in vitro så är det ytterst intressant att undersöka vilken effekt denna alg har när den ges till mjölkproducerande kor utfodrade med typisk nordisk foderstat. Vi kommer därför i denna studie mäta effekterna av algen A. taxiformis när den ges till mjölkkor under 2 månader, dels hur den påverkar kornas metanproduktion och dels hur den påverkar smältbarheten av kornas foder. Samtidigt vill vi reda ut om, och i så fall i vilken form, brom hamnar i mjölk, urin eller gödsel.

Vår studie är strukturerad i en serie välkontrollerade experiment, och bygger på de senaste teknikerna inom området. Tillsammans ger våra infallsvinklar nya insikter om den totala effekten av möjligheter att använda A. taxiformis för att minska metanproduktionen hos mjölkkor.