Kvalitetsstyrning för ökad lönsamhet vid produktionen av långlagrad ost

Senast ändrad: 26 januari 2024
Två hårda ostar och en vindruvsklase på en träbricka. Foto.

Institutionen deltar i flera pågående projekt inom området. Ett av målen är att studera den norrländska mjölkens kvalitet på gård och mejeri, och dess betydelse för ostens lagringstid och sensoriska egenskaper.

En del av resultaten kan du finna i denna rapport. Projekten görs i samarbete mellan SLU, Norrmejerier och Växa och finansieras av Stiftelsen Lantbruksforskning, Familjen Kamprads stiftelse, Regional jordbruksforskning för Norra Sverige, Norrmejerier och SLU.

 

Medverkande forskare är:

  • Mårten Hetta och Gun Bernes, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU Umeå
  • Åse Lundh, Monika Johansson, Li Sun och Hasitha Priyashantha, Institutionen för molekylära vetenskaper, SLU Uppsala
  • Johan Dicksved, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU Uppsala
  • Annika Höjer och Karin Hallin-Saedén, Forskning och utveckling, Norrmejerier.
  • Anders H. Gustavsson, Växa Sverige

 

 


Kontaktinformation