Biokonvertering av bioresurser som inte är livsmedel till nya foder för laxfisk - en nordisk strategi (NORDICFEED)

Senast ändrad: 26 januari 2024
Regnbåge i stim under vattenytan. Foto.

Nordiskt samarbete ska förbättra förutsättningarna för att utveckla hållbara, mikrobiellt baserade foderingredienser till laxfiskar producerade på olika restprodukter med hjälp av bioteknik.

NORDICFEED är ett nordiskt samarbetsprojekt mellan SLU, NMBU i Norge samt eniferBio och LUKE i Finland. Syftet med projektet NORDICFEED är att stärka jordbruks-, skogsbruks- och vattenbrukssektorerna i Norden genom att utveckla hållbara, mikrobiellt baserade foderingredienser till laxfiskar från lokalt tillgängliga mat-, jordbruks- och skogsavfallsströmmar med hjälp av avancerad bioteknik.

Dessutom avser projektet att utveckla en tvärvetenskaplig nordisk plattform för att skapa kunskap och teknik som underlättar långsiktigt ansvarsfull forskning och innovation, utbildning av unga forskare och stärker bioekonomin i blå och gröna sektorer i de nordiska länderna.

Vi kommer att utvärdera hälsoeffekterna av bioaktiva komponenter i mikrobbaserade foderprodukter producerat på olika restprodukter. Vi kommer att använda oss av in vitro metoder med  celler från laxfiskar och en in vivo infektions-modell som använder saltvattenräka som ett bakteriefritt modellsystem för vattenbruksrelaterad forskning. Förutom att använda oss av klassiska metoder som tillväxt och foderomvandling för att studera de nya foderkomponenternas effekt på lax och regnbåge så kommer bland annat effekter på tarm, genexpression och tarmmikrobiota att utvärderas genom användning av olika omics-tekniker. Även ekonomiska konsekvenser och regelbegränsningar för att producera foder från avfall kommer att utvärderas. Vi kommer också att genomföra livscykelanalyser för att bestämma vilka miljöavtryck användandet av mikrobbaserade foderingredienser i fiskfoder medför.

Doktorand:

Ashwath Gaudhaman, ashwath.gaudhaman@slu.se

Fakta:

Projektet finansieras av NordForsk och pågår 2021-2024.


Kontaktinformation