Fisk från etanolsidoströmmar

Senast ändrad: 26 januari 2024
Närbild på fiskfoder. Foto.

Syftet med projektet är att utveckla en hållbar proteinkälla med högt näringsvärde för odlad fisk, baserat på rester från etanolproduktion.

Icke-ätbara etanolrester kommer att användas för odling av filamentösa svampar som är rika på protein och bioaktiva ämnen som i slutet kommer att användas i fiskfoder.

I denna process strävar vi efter att skapa ny kunskap som är tillämplig på de industriella processerna, vilket är fördelaktigt för både vattenbruk och etanolindustrin. Resultaten från detta projekt kan ha en direkt positiv inverkan på både samhället och ekosystemet.

Projektet bedrivs av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Högskolan i Borås (UB) i nära samarbete med etanolindustrin, i form av Lantmännen Agroetanol AB för att utvidga projektets inverkan inom sektorn.

Fakta:

Projektet finansieras av Familjen Kamprads stiftelse och pågår 2020-2022.


Kontaktinformation