Screening för mikrobiella biostimulanter inom akvakultur – ett verktyg för resilienta akvaponiska system

Senast ändrad: 11 maj 2022
Odling av sallad med hydroponi i ett växthus. Foto.

Akvaponik, som kombinerar fisk- och växtodling, erbjuder ett alternativt sätt att producera animaliskt protein och hälsofrämjande grönsaker. För att skala upp akvaponiska system för primärproduktion krävs fördjupad förståelse om utmaningar i systemet, bl.a. om hur näringsbalansen påverkar växterna utifrån deras behov, förekomsten av växt- och fisksjukdomar samt kvaliteten på det man producerar.