Genomförbarhet och potential för odling av vild fisk som matas med bifångster i Sverige

Senast ändrad: 11 oktober 2023
Torskutfodring. Foto.

Odling av vildfångad fisk (hållande för stödutfodring), förekommer idag endast i liten utsträckning i Sverige och i Europa generellt. Det finns flera fördelar med att odla vild fisk jämfört med vanligt fiske, t.ex. att man kan få bättre kontroll över produktionskedjan och ökad lönsamhet. Det här projektet undersöker potentialen för odling av vildfångad fisk i Sverige.