Hoppa till huvudinnehåll

Målet var att presentera konkreta beskrivningar av alternativa produktionskedjor för fem produktgrupper; nötkött, griskött, kycklingkött, mejeriprodukter (mjölk och ost) och bröd. Tre alternativa lösningar presenteras som var och en har olika målfokusering.

Produktionssystemen som har studerats omfattar växtodling, animalieproduktion, industriell förädling, logistik, förpackningar och biprodukt-/avfallshantering. För att kunna konkretisera beskrivningar och beräkningar har regionen Västra Götaland valts ut som fallstudieområde. Med sin bredd inom primärproduktion och förädling kan Västra Götaland betraktas som ett Sverige i miniatyr. De nya produktionssystemen ska producera lika stora mängder av de utvalda produkterna som i dag, men med mindre negativ miljöpåverkan. De måste dessutom vara ekonomiskt realistiska och uppfylla minst lika höga krav på produktsäkerhet, produktkvalitet, djurvälfärd och konsumentförtroende som nuvarande produktionsmetoder.

Projektet Hållbara matvägar är avslutat. Läs mer om projektets resultat.

Publicerad: 26 januari 2024 - Sidansvarig: marie.liljeholm@slu.se
Loading…