Metodik

Senast ändrad: 22 september 2020

I forskningsprojektet Hållbara matvägar presenterades lösningar för sex specifika produktkedjor; nötkött, griskött, kycklingkött, mjölk, ost och bröd.

Primärproduktionen resulterar i en slaktkropp eller ett ton brödvete, men den industriella förädlingen av dessa råvaror kan ske på många olika sätt. Därför har vi avgränsat oss till en specifik produkt per kedja som vi följer hela vägen ut till butik.

Följande produkter har valts ut:

 • Ryggbiff av nöt
 • Rökt skinka av gris
 • Fryst kycklingfilé
 • Mellanmjölk
 • Lagrad ost
 • Bröd (styckebröd)

Varje produktkedja omfattar följande produktionssystem:

 • Djurhållning
 • Växtodling
 • Förädling
 • Förpackning
 • Distribution
 • Avfalls- och biprodukthantering

Våra resultat kommer att uttryckas på två nivåer. Dels resultat för hela Västra Götalandsregionen där primärproduktion och primär processning betraktas som en helhet. Dels som miljöpåverkan per kilo produkt enligt klassisk LCA-metodik.

För produktkedjorna är den funktionella enheten som vi studerar 1 kg produkt vid lastbryggan hos detaljhandeln. Vi har valt ut två specifika butiker i våra beräkningar, en stormarknad i Göteborg och en mindre butik i Bengtsfors. Avfallshantering och svinn i butik eller hemma hos konsumenten ingår inte.

Vad är LCA?

LCA är en metod för att följa en produkt från "vaggan till graven" och se dess sammanlagda miljöpåverkan. Man undersöker vilken miljöpåverkan råvarorna, tillverkningen, användningen och avfallshanteringen har. Man tar även hänsyn till miljöpåverkan under mellanstegen, såsom transport och lagring. Genom att analysera hela produktkedjan kan man identifiera vad i produktens hela cykel som ger mest miljöpåverkan och kan på så sätt rikta sina insatser när man vill åstadkomma en mer miljömässigt uthållig produktion. Läs mer om LCA

Hur har vi räknat?

Bakgrundsinformation om våra beräkningar, avgränsningar och förhållningssätt finns i rapporten "Hållbara matvägar – arbetsmetodik och utgångsscenarier", Sonesson, 2012. SIK. SR 878.


Kontaktinformation