Om projektet Hållbara matvägar

Senast ändrad: 19 oktober 2020

För att uppnå en mer hållbar livsmedelsproduktion måste man titta på hela kedjan, från primärproduktionen och dess insatsmedel ända fram till konsumenten. Man måste ta hänsyn till ett stort antal aspekter, som livsmedelssäkerhet, livsmedels-kvalitet, djurhälsa och ekonomi. Olika aspekter av miljöpåverkan, både positiva och negativa, måste beaktas samtidigt och i interaktion med varandra.

I forskningsprojektet Hållbara matvägar är målet att presentera lösningar för sex specifika produktkedjor. De nya produktionssystemen ska producera lika stora mängder av de utvalda produkterna som i dag, men med mindre negativ miljöpåverkan. De måste dessutom vara ekonomiskt realistiska och uppfylla minst lika höga krav på produktsäkerhet, produktkvalitet, djurvälfärd och konsumentförtroende som nuvarande produktionsmetoder.

För att kunna konkretisera beskrivningar och beräkningar har regionen Västra Götaland valts ut. Med sin bredd inom primärproduktion och förädling kan Västra Götaland betraktas som ett Sverige i miniatyr.

 

Karta över västra götaland. Bild. 

Karta över Västra Götaland

 

Broschyr

Ladda ned vår informationsbroschyr

 

Uppslag broschyr om Hållbara matvägar. Bild.


Kontaktinformation