Tre olika scenarier

Senast ändrad: 22 september 2020

Resultaten togs fram för tre olika scenarier och jämfördes med ett referensscenario som motsvarar dagens produktion. I alla scenarier har en allmän produktivitetsökning antagits, både i växtodling, djurhållning och efterföljande led. Detta baseras på att "alla gör alla saker rätt". Detta är ett optimistiskt antagande men relevant och viktigt för att visa förbättringspotentialerna i produktionen.

Referensscenario

Detta scenario motsvarar dagens produktionsmetoder och används som jämförelse med de andra tre scenarierna. 

Biologisk mångfald och lokal miljöpåverkan ("Ekosystem")

I detta scenario var målet att uppnå minskad påverkan på ekosystem samt att bevara och stärka ekosystemen. Här kan åtgärder omfatta förändringar av växtföljder, växtskydd, betesdrift, stallgödselhantering, växtnäringstillförsel, förekomst och skötsel av åkerholmar, åkerrenar m.m., sortval och foderstater.

Växtnärings- och markanvändning ("Växtnäring")

För detta scenario var målet att optimera användningen av växtnäring. Här kan åtgärder omfatta förändringar  av stallgödselhantering, växtnäringstillförsel, skördenivåer, fodereffektivitet och foderstater.

Klimatpåverkan och fossila resurser ("Klimat")

I detta scenario var målet att minska utsläppen av växthusgaser. Här kan åtgärder omfatta förändringar av energianvändning, växtnäringstillförsel (inkl användningen av biprodukter och slam), transporter, stallgödselhantering (inkl. N2O), foderstater, skördenivåer.

Rapporter

På nedanstående länkar återfinns rapporter som beskriver produktkedjorna för de olika scenarierna. De rapporter som handlar om de olika produktionsgrenarna är datarapporter. Resultat och analys för samtliga produkter finns i "Slutrapport – Resultat och analys".

Rapport från steg 1

Primärproduktion av nöt, gris, mjölk, kyckling, växtodling och gödselhantering

Nötköttsproduktion och framställning av ryggbiff

Mjölkproduktion och framställning av konsumtionsmjölk och lagrad ost

Grisproduktion och framställning av rökt skinka

Kycklingproduktion och framställning av fryst kycklingfilé

Brödveteproduktion och framställning av styckbröd

Växtodling

Slutrapport - Resultat och analys


Kontaktinformation