Hållbara matvägar - Resultat

Senast ändrad: 22 september 2020

Jo, det finns mer hållbara matvägar! Ökad effektivitet, ökad samverkan och minskat spill är några av de faktorer som spelar roll för miljöpåverkan. Och det verkar kunna gå hand i hand med många andra hållbarhetsaspekter som djurvälfärd, produktionskostnader i jordbruket och produktsäkerhet.

Projektet Hållbara matvägar är nu avslutat. Produktionssystemen som analyserats i projektet beskrivs i rapporterna som finns längst ned på denna sida och har utvärderats med avseende på miljöpåverkan och ekonomi.

Resultaten är klara och består dels av livscykelanalyser för de enskilda produkterna, dels av en övergripande analys över miljö- och resurseffektivitet i den valda regionen, Västra götaland.

 

Sammanfattade resultat

Här finns resultatsammanfattningar för respektive produkt:

Framsida faktablad kyckling. Bild.

Slutrapport

Hållbara matvägar – resultat och analys. Rapport steg 4. SIK-rapport 891.

 

Vetenskapliga artiklar

Sonesson, U.G., Lorentzon, K., Andersson, A. et al. Paths to a sustainable food sector: integrated design and LCA of future food supply chains: the case of pork production in Sweden. Int J Life Cycle Assess (2016) 21: 664. 

Hessle, A., Bertilsson, J., Stenberg, B., Kumm, K-I. och Sonesson, U. Combining environmentally and economically sustainable dairy and beef production in Sweden. Agricultural systems (2017). 156: 105-114. 

 

Nyhetsbrev

Det finns också ett engångsnyhetsbrev från projektet som kan laddas ned. Det går dock inte att prenumerera på brevet, eftersom det bara ges ut vid ett tillfälle.

 

Övriga rapporter

På nedanstående länkar återfinns rapporter som beskriver produktkedjorna för de olika scenarierna. De rapporter som handlar om de olika produktionsgrenarna är datarapporter. Resultat och analys för samtliga produkter finns i "Slutrapport – Resultat och analys".

Rapport från steg 1

Primärproduktion av nöt, gris, mjölk, kyckling, växtodling och gödselhantering

Nötköttsproduktion och framställning av ryggbiff

Mjölkproduktion och framställning av konsumtionsmjölk och lagrad ost

Grisproduktion och framställning av rökt skinka

Kycklingproduktion och framställning av fryst kycklingfilé

Brödveteproduktion och framställning av styckbröd

Växtodling

Slutrapport - Resultat och analys


Kontaktinformation