Finansiärer

Senast ändrad: 22 september 2020

Hållbara matvägar var ett TvärLivs-projekt som finanserierades gemensamt av nationella och regionala forskningsfinansiärer och näringslivet: Vinnova, Västra Götalandsregionen, Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och Lantbrukarnas Riksförbund. Projektet var 3-årigt och avslutades vid årsskiftet 2014/2015.

  

VinnovaBild på en skördetröska och en gris. Foton.

Västra Götalandsregionen (VGR)

Livsmedelsföretagen

Svensk Dagligvaruhandel (SvDH)

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)

 

 

    Logotyp för Vinnova. Bild.       

   Logotyp för Västra götalandsregionen. Färgbild.     

     Logotype för Livsmedelsföretagen. Bild.      

     Logo Svensk dagligvaruhandel. Bild.         

Logotyp LRF


Kontaktinformation