Förbättrad kalvskötsel i småskalig mjölkproduktion i södra Vietnam

Senast ändrad: 01 oktober 2020
Kalvar i stall i Vietnam. Foto.

Syftet med detta projekt var att identifiera vilka rutiner i den kommersiella mjölkkokalvens hantering som kan förbättras på de småskaliga mjölkgårdarna i Vietnam.

Mjölkproduktion är en relativt ny produktionsgren i Vietnam med endast 50 år av mejeriutveckling och den stora utvecklingen kan ses från 2001. Efterfrågan på mejeriprodukter i Vietnam ökar och antalet mjölkkor har också ökat från 11000 djur år 1990 till cirka 167000 år 2012 vilka nu bidrar till cirka 20 % av landets mjölkkonsumtion. Målet är dock att öka den inhemska produktionen ytterligare för att bli självförsörjande på mjölk.

Grunden för högproducerande och hållbara mjölkkor läggs redan tidigt i livet och skötsel av kvigkalvar av stor vikt. Kvigkalvar rekryteras för att fylla på besättningarna medan tjurkalvar säljs eller slaktas direkt efter födseln i Vietnam. Detta är förstås ett slöseri av en tillgänglig biologisk resurs på gården. Syftet med detta projekt är att identifiera vilka rutiner i den kommersiella mjölkkokalvens hantering i de småskaliga mjölkkogårdarna som kan förbättras. Målet är att nå en hållbar mjölkproduktion med avseende på både kvigkalvar och tjurkalvar.

Projektansvarig:

Ewa Wredle

Doktorand:

Bui Phan Thu Hang

 

Doktorsavhandling:

Colostrum quality, intestinal microbiota and implications for health in young dairy calves