Hållbar akvakultur i Rwanda - utvärdering av lokala foderråvaror till Tilapia

Senast ändrad: 11 december 2023
En Tilapia fisk från sidan. Foto.

Målet med projektet var att ge förbättrade möjligheter till odling av fisken Tilapia genom användning av lokala foderråvaror och därmed bidra till att förbättra näringsförsörjningen för befolkningen i Rwanda.

Akvakultur är ganska nytt i Rwanda, påbörjades på 1950-talet. Tillgången på fisk för konsumtion är fortfarande begränsad och fiskkonsumtionen per capita är ca 2 % vilket är den lägsta i hela Östafrikaregionen. En av anledningarna till det är bristen på tillförlitliga, billiga och lokala fodermedel till fisk. För att uppnå en hållbar akvakultur i Rwanda krävs en vetenskapligt baserad planering och implementering. En ökad satsning på odlad fisk bidrar till  förbättrad näringsförsörjning med ökad andel av högvärdigt protein och minskad fattigdom hos landets invånare.

Vi har analyserat fiskodlingens möjligheter och begränsningar. Genom att använda lokala resurser hoppas vi kunna producera ett prisvärt och högkvalitativt foder för odling av Nile tilapia som är den idag mest populära fiskarten i Rwanda. Detta projekt går i linje med Vision 2020 från Rwandas regering och EDPRS II, likväl som med SDGs.

Doktorandprojektet bestod av fyra olika delar:

  • Bedömning av och val av ingredienser
  • Kemisk analys och biologisk utvärdering
  • Utfodringsförsök
  • Kostnadsanalys för att ersätta kommersiella foderråvaror med inhemska

Doktorsavhandling: Evaluation of locally available feed resources for Nile tilapia (Oreochromis niloticus) in Rwanda.

Fakta:

Projektetstart 2017 och avslutades 2023.