Nya fodermedel till odlad Tilapia i Tanzania

Senast ändrad: 26 januari 2024
Tilapia fiskodling i Tanzania. Foto.

Syftet med detta projekt var att finna inhemska fodermedel av god kvalitet för att minska beroendet av fiskmjöl och soja i foder till odlad Tilapia.

Resultaten från detta doktorandprojekt kommer att vara vägvisande för hur fiskfoderproducenter och fiskodlare skall kunna använda bland annat restprodukter från hushåll och jordbruk. Detta är ett led i att utveckla ett system som bygger på bioekonomi istället för att vara beroende av import av soja och överutnyttjande av vilda fiskbestånd.

Akvakulturen har ökat kontinuerligt i de flesta delar av världen och har blivit en viktig del för att tillgodose den ökade efterfrågan på animaliskt protein.

Tilapia har på grund av snabb tillväxt, god förmåga att utnyttja flera olika foderkällor samt en hög reproduktivitet blivit en av de globalt mest odlade fiskarter, liksom i Tanzania. Den långsamma tillväxten av vattenbruksindustrin i Afrika, särskilt i Tanzania, anses bland annat bero på brist på fiskyngel och tillgång på högkvalitativt foder till fisk. I projektet ingår därför att kartlägga vilka fodermedel som används idag och att analysera foderkomponenternas näringsvärde. På sikt syftar projektet till att utveckla foder och odlingsteknik som befrämjar ett uthålligt vattenbruk i Tanzania och som kan bidra till en ökad tillgång på högvärdigt protein för Tanzanias befolkning.

Doktorand:

Francis Pius Mmanda 

Huvudhandledare:

Torbjörn Lundh

 

Doktorsavhandling:

Nutritive value and use of locally available low-cost feed ingredients for tilapia farming in Tanzania 

Artikel

Nyhetsartikel om doktorsavhandlingen - En balanserad näringsprofil kan uppnås genom att inkludera mer än två lokala ingredienser i fodret till odlad Tilapia i Tanzania.

Fakta:

Detta forskningsprojekt utförs av doktorand Francis Pius Mmanda vid University of Dar es Salaam, Institute of Marine Sciences på Zanzibar i Tanzania.