Odling av vildfångad fisk - välfärd, etik och utfodring

Senast ändrad: 25 mars 2024
Vägning och mätning av en vildfångad torsk. Foto.

Vildfångad fisk som hålls i odling och utfodras för tillväxt kan öka lönsamheten för det kustnära fisket, som idag lider av ekonomiska problem. Detta skulle kunna göras med få negativa bieffekter på beståndens status och akvatiska ekosystem. Avgörande är dock att ha kunskap om välfärden för den vildfångade fisken som hålls i odling.