Ur SLU:s kunskapsbank

Nytt gentest för allvarlig sjukdom hos shetlandsponny

Senast ändrad: 03 juni 2021

Skeletal atavism, även känt som "krumma föl" hos shetlandsponnyer är en ärftlig utvecklingssjukdom med onormal tillväxt av armbågsben och vadben. Sjukdomen orsakar en avvikande benställning, rörelsestörningar och leder ofta till att drabbade föl avlivas.

För att förhindra sjukdomen måste friska anlagsbärare kunna identifieras och tas ur avel. Ett internationellt projekt med forskare från bland annat SLU och Uppsala universitet har därför undersökt vilka genetiska avvikelser som är kopplade till sjukdomen.

I den aktuella studien jämfördes arvsmassan hos sex bekräftade sjukdomsfall och 21 friska kontrollhästar med hjälp av så kallad helgenomsekvensering. Analysen visade att en liten del av arvsmassan förlorats i generna SHOX och CRLF2 hos sjuka hästar men inte hos friska.

Forskarna kan nu med ett gentest identifiera friska anlagsbärare och resultaten har därmed avgörande roll för att utveckling av avelsprogram som kan förhindra att föl föds med sjukdomen skeletal atavism.

Länk till artikeln

http://www.g3journal.org/content/6/7/2213.long

Referens

Nima Rafati, Lisa S Andersson, Sofia Mikko, Chungang Feng, Terje Raudsepp, Jessica Pettersson, Jan Janecka, Ove Wattle, Adam Ameur, Gunilla Thyreen, John Eberth, John Huddleston, Maika Malig, Ernest Bailey, Evan E. Eichler, Göran Dalin, Bhanu Chowdary, Leif Andersson, Gabriella Lindgren and Carl-Johan Rubin. Large Deletions at the SHOX Locus in the Pseudoautosomal Region are associated with Skeletal Atavism in Shetland ponies. G3. 2016 vol. 6 no. 7 2213-2223, doi: 10.1534/g3.116.029645.


Kontaktinformation

Sofia Mikko
Forskare vid institutionen för husdjursgenetik, SLU
Husdjursgenetiska laboratoriet                                                        


Telefon: 018-671979
E-post: sofia.mikko@slu.se