Ur SLU:s kunskapsbank

Parasitförekomst hos året runt-betande gotlandsruss

Senast ändrad: 27 december 2021
Gotlandsruss

Året runt-betande hästar har visat sig vara positivt för den biologiska mångfalden och kan öka förekomsten av insekter som fjärilar och humlor. För att ta reda på mer om hur betesrutinen påverkar hästarnas hälsa har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i en 2,5 år lång studie undersökt mängden parasiter hos gotlandsruss som betat utan tillskottsutfodring. Forskarna undersökte också om läkemedlet pyrantel, som har låg negativ inverkan på insekter, kan användas för att kontrollera hästens vanligaste parasiter.

Träckprov togs varje månad och hela hästgruppen läkemedelsbehandlades när den genomsnittliga parasitbördan blev tillräckligt hög (>200 ägg per gram träck). När studien började avmaskades hästarna och släppets ut på stora parasitfria beten.

Trots att hästarna släpptes ut på parasitfria beten bekräftades förekomst av liten blodmask, bandmask, spolmask och springmask, vid åtminstone något provtagningstillfälle. Mängden små blodmaskar ökade från år till år. Försöket att kontrollera parasiterna med endast pyrantel misslyckades och behandling med ivermektin var nödvändigt vid två tillfällen.

Studien visar att det finns en individuell variation mellan hästars parasitbörda och att vissa individer därför kan vara bättre lämpade att använda i naturvårdssyfte än andra. På grund av den lilla blodmaskens minskade känslighet mot pyrantel går det tyvärr inte att enbart förlita sig på detta läkemedel, även om det vore bäst ur naturvårdsperspektiv.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.3390/ani9121156

Referens

Tydén, E.; Jansson, A.; Ringmark, S. Parasites in Horses Kept in A 2.5 Year-Round Grazing System in Nordic Conditions without Supplementary Feeding. Animals 2019, 9, 1156.


Kontaktinformation

Eva Tydén
Forskare vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för parasitologi.

Telefon: eva.tyden@slu.se
E-post:
+4618671208