Hoppa till huvudinnehåll

Grundnivå

Program och kurser på grundnivå är till för de som vill läsa vidare baserat på sin behörighet från gymnasiet, komvux eller folkhögskola. Program på grundnivå leder fram till en kandidatexamen inom lämpligt huvudämne.


Det finns 86 sidor som är taggade med Grundnivå:

Agronom - mark/växt

Vad gör en mark/växtagronom? Växtodlingsprogrammet - kandidatprogram 3 år Agronom - mark och växt - masterprogram 2 år Som agronom inom området mark/växt har du en bred kompetens och en

Agronom - livsmedel

Vad gör en livsmedelsagronom? Livsmedelsprogrammet - kandidatprogram 3 år Agronom - livsmedel - masterprogram 2 år Som livsmedelsagronom har du en god förståelse för lant- och vattenbruk och hur

Agronomexamen

Vad gör en agronom? Agronom - livsmedel Agronom - mark/växt Agronom - ekonomi Agronom - landsbygdsutveckling Agronom - djur Agronomer har en nyckelroll när det gäller att lösa många viktiga

Agronom - ekonomi

Vad gör en ekonomagronom? Agrar ekonomi - kandidatprogram 3 år Agronom företagsekonomi - masterprogram 2 år Agronom nationalekonomi - masterprogram 2 år Som agronom inom området ekonomi är den

Giftfri miljö

Vi tar fram kunskapsunderlag och bistår med expertis i arbetet med miljömålet om en giftfri miljö. Exempelvis bidrar våra mätningar till bilden av läget för skadliga ämnen i Sverige. Vi kartlägger

Kust och hav

I program Kust och hav samlas den marina kompetensen med fokus på fisk och skaldjursbestånd inom SLU:s miljöanalys. Programmet har en stark internationell dimension och omfattar mer än ett sextiotal

Miljöanalys

Förvaltar vi miljön på ett sätt som är hållbart när det gäller vatten och akvatiska ekosystem? SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Utöver utbildning och

Miljöanalys

Förvaltar vi miljön på ett sätt som är hållbart när det gäller vatten och akvatiska ekosystem? SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Utöver utbildning och

Utbildning

Vatten är en grundförutsättning för allt liv, ekonomisk utveckling, välfungerande ekosystem och mänskligt välbefinnande och är avgörande för att vi ska uppnå alla de globala hållbarhetsmålen i Agenda

Vägen till jägmästarexamen

Den rakaste vägen går genom att välja rätt kombination av kandidat- och masterprogram, för då följer jägmästarexamen med ”på köpet”. Nedan presenteras de raka vägarna från de olika

Agronom - landsbygdsutveckling

Vad gör en agronom inom landsbygdsutveckling? Samhällsutveckling landsbygd - kandidatprogram 3 år Agronom - landsbygdsutveckling - masterprogram 2 år Som agronom inom landsbygdsutveckling arbetar

Livsmedelsprogrammet

Uppsala Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en utpräglad studentstad och här hittar du SLU:s största campus. Uppsala har otroligt mycket att erbjuda dig som student. Med två

Loading…