Sveriges lantbruksuniversitet

Grundnivå

Program och kurser på grundnivå är till för de som vill läsa vidare baserat på sin behörighet från gymnasiet, komvux eller folkhögskola. Program på grundnivå leder fram till en kandidatexamen inom lämpligt huvudämne.


Det finns 152 sidor som är taggade med Grundnivå:
Grundutbildning

Grundutbildning

Avdelningen bedriver undervisning inom områdena Geografisk informationsteknologi (GIT) och Fjärranalys. På Jägmästarprogrammet undervisar vi grunderna i GIT som del i olika kurser på grundnivå. På

Landskapsingenjör - Bygga utemiljöer - Alnarp

Vill du vara med och leda byggandet av framtidens parker och stadsrum? Eller kanske ansvara för skötseln av miljöer som parker, kyrkogårdar eller golfbanor? Som landskapsingenjör påverkar du

Hortonom - Trädgårdsväxter - Alnarp

Vill du vara med och påverka vår framtid i hållbar inriktning? Med en hortonomexamen är du expert på växtbiologi och har ingående kunskaper om hur växterna påverkas av miljön inom odling eller

Stolta skogsstudenter sökes

Stolta skogsstudenter sökes

Stolta skogsstudenter sökes! olof.bergvall@slu.se Vi söker stolta skogsstudenter till världens roligaste extrajobb under studietiden: studentkommunikatör med fokus på att marknadsföra SLU och våra

Stolta skogsstudenter sökes

Stolta skogsstudenter sökes

Stolta skogsstudenter sökes! olof.bergvall@slu.se Vi söker stolta skogsstudenter till världens roligaste extrajobb under studietiden: studentkommunikatör med fokus på att marknadsföra SLU och våra

Hippolog - Hästar - Flyinge - Strömsholm - Wången

Vill du skaffa dig en framtid i en växande bransch? Hästnäringen är i stort behov av kvalificerad och utbildad personal. Företag och organisationer inom hästnäringen behöver hippologer!

Miljöanalys

Förvaltar vi miljön på ett sätt som är hållbart när det gäller vatten och akvatiska ekosystem? SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Utöver utbildning och

Agronom husdjur - Djur inom lantbruk - Uppsala

Är du intresserad av lantbruk och ett arbete med fokus på lantbruksdjuren och hållbar produktion? Som husdjursagronom får du gedigna kunskaper om lantbrukets djur, allt från fysiologi, skötsel, hälsa

Beställ information

Här kan du beställa utbildningsinformation från SLU. På sidan hittar du vår svenska programkatalog med alla programmen på grundnivå. Du hittar även vårt internationella utbildningsmagasin Study at

De skogsakademiska utbildningar - öppna upp och tänk större!

De skogsakademiska utbildningar - öppna upp och tänk större!

Passa på att tänka större! Det var Erland Måralds uppmaning till deltagarna i det seminarium som anordnades av KSLA:s arbetsgrupp för kompetensförsörjning den 6 november. Under seminariet

De skogsakademiska utbildningar - öppna upp och tänk större!

De skogsakademiska utbildningar - öppna upp och tänk större!

Passa på att tänka större! Det var Erland Måralds uppmaning till deltagarna i det seminarium som anordnades av KSLA:s arbetsgrupp för kompetensförsörjning den 6 november. Under seminariet