Landskapsplanering

Senast ändrad: 28 maj 2020

All information finns på den engelska sidan


Kontaktinformation

Ingrid Sarlöv-Herlin, Professor
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU
Ingrid.Sarlov-Herlin@slu.se 040-41 54 07