Vegetationsbyggnad

Senast ändrad: 27 november 2023
Försök och gröna tak

Gruppen arbetar huvudsakligen med undervisning och forskning i det spännande gränssnittet mellan teknik, design och biologi. Vårt mål är att bidra till ett hållbart samhällsbyggande genom strategiska vegetationslösningar. Vi utvecklar nya metoder och koncept för design, anläggning och skötsel av attraktiva och hållbara vegetationssystem, som bidrar till att minska de negativa effekterna av klimatförändringarna och levererar en rad ekosystemtjänster.

Vi forskar, utvecklar och undervisar inom ett brett fält av design, anläggning och skötsel av alla former av urban grönska. Vi arbetar ofta tvärvetenskapligt inom ett dynamiskt fält som sträcker sig över flera specialiserade fält så som t.ex. tillämpad växtekologi, marklära, växtfysiologi, design teori och urban forestry.

Den forskning som vi arbetar med sträcker sig från direkt innovation, tillämpad forskning och strategisk planering av vegetationssystem till mer grundforskning med en stark vetenskaplig bas i landskapsarkitektur, hortikultur, växtekologi, mark-växtinteraktioner och växtfysiologi. Forskningen genomförs ofta tillsammans med externa intressenter och slutanvändare så som kommuner och små och medelstora företag (SMB).

Vår forskning och undervisning följer två huvudspår:

Det första spåret fokuserar på utveckling av prototyper och koncept för hållbara vegetationssystem med hög visuell och funktionell kvalitet genom t.ex. dynamisk design där skötsel insatser görs med en temporal dimension. Denna kunskap utvecklas genom komplex biotope design och genom koncept utveckling, utformning och testande av integrerad design i t.ex. landskapslabbet.

Det andra spåret är mer fokuserat på vegetationens funktionell och regulatoriska effekter på staden i form av ekosystemtjänster. Här undersöker vi t.ex. gatuträds funktionella effekt på staden, integration av vegetation och teknisk infrastruktur i form av gröna tak, gröna väggar och gatuträd. Övergripande koncept handlar om växtval och utvecklande av riktlinjer och stöd för ståndortsspecifik växtanvändning.

Forskningsprojekt inom Vegetationsbyggnad (eng)

Ämnesgruppens medlemmar:

Theme Group Leader Åsa Ode Sang:Ecosystem services, Multidisciplinary approach, Nature-based solutions, Environmental aesthetics
Subject leader Åsa Ode Sang: Ecosystem services, Multidisciplinary approach, Nature-based solutions, Environmental aesthetics
Edu coordinator Stefan Sundblad: Planting design, Landscape design, Naturalistic planting design, Landscape construction, Design by management

Frida Andreasson: Carbon cycling, Ecosystem ecology, Green infrastructure, Plant-soil interaction, Urban soils 
Ishi Buffam: Carbon cycling, Ecosystem services, Green infrastructure, Vegetated roofs, Climate change adaptation 
Tobias Emilsson: Climate change adaptation, Ecosystem services, Green infrastructure, Nature-based solutions, Plant-soil interactions, Tree physiology, Urban soils, Vegetated roofs 
Anders Folkesson: Landscape design, Landscape construction, Biotope design, Planting design 
Karin Ingemansson: Landscape design, Vegetation management, Multidisciplinary approach
Anna Levinsson
Linnea Oskarsson: Outdoor laboratory, Plant selection, POM The Program for Diversity of Cultivated Plants
Cecilia Palmér: Urban biodiversity, Vegetation management, Multidisciplinary approach
Helena Persson: Ecosystem ecology, Urban biodiversity, POM The Program for Diversity of Cultivated Plants
Henrik Sjöman
Karin Svensson: Garden design, Planting design, Naturalistic planting design 
Petra Thorpert: Landscape design, Multidisciplinary approach, Outdoor laboratories, Planting design, Urban biodiversity 
Björn Wiström: Landscape laboratories, Urban forestry, Design by management, Naturalistic planting design, Vegetation management

 

POM personal


Kontaktinformation

Åsa Ode Sang, Professor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Telefon: +4640415428
E-post: asa.sang@slu.se