Stadslandskapets skötsel och förvaltning

Senast ändrad: 29 mars 2017

All information finns på den engelska sidan:

Urban Landscape Management and Governance


Kontaktinformation

Thomas Randrup, Forskare

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU

thomas.randrup@slu.se  040-41 54 12

Sidansvarig: catherine.kihlstrom@slu.se