Utbildning vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Senast ändrad: 08 februari 2024
Studenter i Skrylle

Undervisning på grund- och avancerad nivå är en central del av vår verksamhet. Vi ger framförallt bidrag till utbildningsprogram med inriktning mot landskapsarkitektur samt ett stort antal kurser. Varje läsår läser ungefär 500 studenter på de kurser som ges av oss.

Undervisningen som omfattar över hälften av verksamheten är till stora delar inriktad mot praktiska lösningar, samtidigt som den vilar på antingen vetenskaplig eller konstnärlig grund. Institutionen har huvudansvaret för kurser vid: 

Landskapsarkitekturprogrammet

Landskapsingenjörsprogrammet

Trädgårdsingenjörsprogrammet - design

Trädgårdsingenjörsprogrammet - odling

Forest and Landscape

Masterprogrammet Landscape Architecture (på engelska)

Masterprogrammet Hållbar stadsutveckling (tillsammans med Malmö högskola)

Masterprogrammet Food and Landscape

 

Kurser ges även i samarbete med andra institutioner vid LTV-fakulteten. Arbetsmarknaden är mycket god och utbildningarna ger förutsättningar inom flera olika yrkeskategorier.

Se exempel på studentprojekt.

Institutionen har cirka 10 forskarstuderande. Vi ordnar regelbundet kurser för forskarstuderande. Dessa är normalt sett öppna för forskarstuderande från andra svenska och utländska universitet. 

Här kan ni hitta öppna fristående kurser vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning som kan sökas utan särskild behörighet.


Kontaktinformation

Ingrid Sarlöv-Herlin, Prefekt
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Ingrid.Sarlov-Herlin@slu.se, 040-41 54 07