Utbildning vid institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Senast ändrad: 05 juni 2019

Undervisning på grund- och avancerad nivå är en central del av vår verksamhet. Vi ger framförallt bidrag till utbildningsprogram med inriktning mot landskapsarkitektur samt ett stort antal kurser. Varje läsår läser ungefär 400 studenter på de kurser som ges av oss.

Undervisningen som omfattar över hälften av verksamheten är till stora delar inriktad mot praktiska lösningar, samtidigt som den vilar på antingen vetenskaplig eller konstnärlig grund. Institutionen har huvudansvaret för kurser vid landskapsarkitektprogrammet, landskapsingenjörsprogrammet och trädgårdsingenjörsprogrammet, samt inom mastersprogrammen Master i Landskapsarkitektur (LAM), och Hållbar stadsutveckling (HSU). 

Kurser ges även i samarbete med andra institutioner vid LTV-fakulteten. Arbetsmarknaden är mycket god och utbildningarna ger förutsättningar inom flera olika yrkeskategorier.

constructed landscape1.jpg
constracted landscape 2.jpg
constracted landscape 3.jpg
constacted landscape 4.jpg
constracted landscape 5.jpg
woodlab1.JPG
woodlab2.JPG
woodlab3.JPG

Landskapsarkitekturprogrammet

Landskapsingenjörsprogrammet

Trädgårdsingenjörsprogrammet - design

Trädgårdsingenjörsprogrammet - odling

Masterprogrammet Landscape Architecture (på engelska)

Masterprogrammet Hållbar stadsutveckling (tillsammans med Malmö högskola)

Institutionen har cirka 10 forskarstuderande. Vi ordnar regelbundet kurser för forskarstuderande. Dessa är normalt sett öppna för forskarstuderande från andra svenska och utländska universitet.

Se exempel på studentprojekt


Kontaktinformation

Ingrid Sarlöv-Herlin, Prefekt
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Ingrid.Sarlov-Herlin@slu.se, 040-41 54 07

Sidansvarig: catherine.kihlstrom@slu.se