Utbildning vid institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Senast ändrad: 24 april 2017

Undervisning på grund- och avancerad nivå är en central del av vår verksamhet. Vi ger framförallt bidrag till utbildningsprogram med inriktning mot landskapsarkitektur samt ett stort antal kurser. Varje läsår läser ungefär 400 studenter på de kurser som ges av oss.

constructed landscape1.jpg
constracted landscape 2.jpg
constracted landscape 3.jpg
constacted landscape 4.jpg
constracted landscape 5.jpg
woodlab1.JPG
woodlab2.JPG
woodlab3.JPG

Landskapsarkitekturprogrammet

Landskapsingenjörsprogrammet

Trädgårdsingenjörsprogrammet - design

Trädgårdsingenjörsprogrammet - odling

Masterprogrammet Landscape Architecture (på engelska)

Masterprogrammet Hållbar stadsutveckling (tillsammans med Malmö högskola)

Institutionen har cirka 10 forskarstuderande. Vi ordnar regelbundet kurser för forskarstuderande. Dessa är normalt sett öppna för forskarstuderande från andra svenska och utländska universitet.

Se exempel på studentprojekt


Kontaktinformation

Ingrid Sarlöv-Herlin, Prefekt
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Ingrid.Sarlov-Herlin@slu.se, 040-41 54 07

Sidansvarig: catherine.kihlstrom@slu.se