SLU-nyhet

Ny rapport: stora förändringar av arktiska sjöars och vattendrags unika biologiska mångfald

Publicerad: 21 maj 2019
Omslag till en rapport.

I en ny rapport från Arktiska rådets arbetsgrupp för biologisk mångfald visar forskare från de åtta arktiska länderna hur den biologiska mångfalden påverkas av bland annat klimatförändringar och exploatering. Forskarna har också identifierat områden där mer kunskap behövs, samt kommit med förslag på möjliga åtgärder som kan förhindra förlusten av biologisk mångfald.

Willem Goedkoop, professor vid institutionen för vatten och miljö, är en av forskarna som lett arbetet med att sammanställa och analysera biologiska övervakningsdata från arktiska sjöar och vattendrag.

– Observerade förändringar i sjöars och vattendragens flora och fauna ger en sammanvägd bild av de långsamma, klimatbetingade landskapsförändringar som pågår i det arktiska området. Exempelvis ser vi ökande växtbiomassa och smältande permafrost, säger Willem Goedkoop.

Andra exempel är att kallvattensarter som fjällröding påverkas negativt av klimatförändringarna då de utkonkurreras av mer sydliga arter som vandrar norrut, samt att varmare vatten innebär att risken för giftiga algblomningar ökar.

En förutsättning för att kunna genomföra den här analysen är tillgång på data från miljöövervakning.

– SLU:s miljöanalysdatabaser har varit en stor tillgång i arbetet med denna rapport, säger Willem Goedkoop.

Läs hela rapporten och en sammanfattning för beslutsfattare:  The State of the Arctic Freshwater Biodiversity Report.

Video om rapporten "State of the Arctic Freshwater Biodiversity".

Willem Goedkoop pratar om betydelsen av arktisk biodiversitet (på engelska).