FN:s klimatmöten COP

Senast ändrad: 20 juni 2022
Jordklotet. Illustration

FN:s klimatkonvention (UNFCCC) organiserar årligen klimatmöten, främst de årliga COP-mötena (Conference of Parties) där alla länder som skrivit under klimatkonventionen träffas och förhandlar om hur klimatarbete ska genomföras. I anslutning till COP-mötena organiseras även sidoaktiviteter och konferenser av olika intresseorganisationer. För att kunna åka på ett klimatmöte måste man ha en ackreditering. SLU är en registrerad delegat vid FN:s klimatmöten och kan därmed ge ackreditering till enskilda personer för deltagande vid mötena.

Den som är intresserad av bli nominerad för en plats vid klimatmötena kan kontakta Sabine Jordan (sabine.jordan@slu.se), kontaktperson SLU/UNFCCC. 

Nästa stora klimatmöte är COP27 i Sharm el-Sheikh, Egypten, 7-18 november 2022.

Om du vill veta mer om UNFCCC:s arbete kan du läsa mer om det här: https://unfccc.int