Fenologi

Senast ändrad: 17 mars 2022

På försöksparkerna i Asa, Tönnersjöheden, Siljansfors och Vindeln görs fenologiska observationer på björk, gran och tall samt blåbärs- och lingonris. På träden följs skottskjutning, höstlövsfärgning, lövfällning och blomning, på bärriset räknas blommor, kart och mogna bär.

SLU ingår i det svenska fenologinätverket och våra observationer rapporteras till Naturens kalender. Dessa fenologiobservationer är en del av SLU:s fortlöpande miljöanalys och visar på de väderberoende årstidsväxlingarna, som i framtiden kan komma att förskjutas genom ett förändrat klimat. Dessa observationer kan påvisa de biologiska effekterna av klimatförändringar, men också vara till hjälp för t.ex. satellitbildstolkning och frostriskbedömningar.

I fältarbetsinstruktionen kan du se hur mätningarna är gjorda och de olika faserna i skottens utveckling respektive blomning är definierade.

Flera av försöksparkerna är utrustade med webbkameror, för att du ska kunna följa årstidernas växlingar i olika landsändar på Internet. Se på färska bilder från försöksparkerna här!

Fakta:


Figur 1. Glasbjörkens knopp- och bladtillväxt under åren 2006-2017 i Vindeln


Figur 2. Glasbjörkens relativa knopp- och bladtillväxt under åren 2016-2017 i Vindeln, medelutveckling och enskilda års utveckling.


Kontaktinformation

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 070-600 52 26, SLU-ankn. 4716