Hoppa till huvudinnehåll

Mus i hus

Nu kan du bidra till forskning om smittorisk för sjukdomar som sprids mellan gnagare och människor. Genom att rapportera in fynd av möss, sorkar eller andra gnagare som du stöter på i ditt hus, garage, vedbod eller annat uthus så hjälper du forskarna att kartlägga vilka miljöfaktorer som driver gnagare inomhus.

Illustration av en mus i ett hus.

Rapportera ditt fynd i appen Mus i hus

Här kan du rapportera ditt fynd direkt på webben. Det går också bra att ladda ner appen Mus i hus till din telefon. Du hittar appen på App Store eller Google Play.

Kontakta oss

Har du frågor om appen Mus i hus eller forskningen som görs? Skicka ett mejl till oss mus-i-hus@slu.se.

Finansiär

Projektet Mus i Hus har finansierats av SLU Miljöanalys Program Skog.

Publicerad: 26 november 2020 - Sidansvarig: susanna.bergstrom@slu.se

Kontakter vid institutionen för vilt, fisk och miljö

Prefekt: Anders Alanärä 090-786 8215, 070-665 76 13
Stf prefekt: Anne-Maarit Hekkala 090-786 83 70, 072-242 97 13
Kommunikatör: Susanna Bergström 090-786 8299

Postadress: Institutionen för vilt fisk och miljö, SLU, 901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd, 907 36 Umeå
Fakturaadress: SLU Fakturamottagning, Box 7090, 750 07  Uppsala

Loading…