Märkning av fisk och skaldjur

Senast ändrad: 06 mars 2024
hummer i en hand

Genom att märka fisk och skaldjur får man information om vandringsmönster, tillväxt, överlevnad, spridning och beståndsstorlek. På institutionen för akvatiska resurser bedrivs flera forskningsprojekt med märkningar där information om de återfångade märkta individerna är mycket värdefull. På den här sidan kan du rapportera märkt fisk och skaldjur. Du kan också läsa om de forskningsprojekt som pågår på SLU Aqua där märkning är en av undersökningsmetoderna.

Rapportera in din fångst av märkt fisk och skaldjur

Rapportera till SLU Aqua | Externwebben

Databas med märkt fisk

Institutionen för akvatiska resurser samlar och lagrar en del av Sveriges nationella data över utsättning och återfångst av märkt fisk i sötvatten, bland annat Carlinmärkt fisk från 1940-talet. I databasen finns över 80 000 återfångstregistreringar samt ca 8 000 utsättningsserier. 

Databasen kvalitetssäkras enligt SLU:s kvalitetssäkringsplan för Foma (fortlöpande miljöanalys): att tillhandahålla öppna data i enlighet med ambitionerna i den myndighetsgemensamma strategin för miljödatahantering.

Data kan lämnas ut vid förfrågan mot administrativ avgift.

Tillverkning av Carlin-märken

SLU för inget lager av Carlin-märken, men kan tillverka vid efterfrågan. För ett antal på mindre än 1 000 st ska beställningen komma in minst tre månader i förväg. För ett större antal, kontakta oss senast 6 månader i förväg.

Läs mer om märkning fisk

Märkning av piggvar och skrubbskädda

Läs mer om märkning av Piggvar och skrubbskädda

Telefon: 010-478 42 45

E-post: fiskmarkningen@slu.se

Sveriges lantbruksuniversitet
Institutionen för akvatiska resurser
Fiskmärkningen
178 93 Drottningholm

GDPR

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter. 

Märkt fisk i andra länder

Ål märkt i Polen - mailto:tags@mir.gdynia.pl


Rapportera fisk som märkts i Danmark: Danmarks Fiskeriundersøgelser, att. Lilian Andersen, Kavalergården 6, 2920 Charlottenlund


Rapportera fisk som märkts i Finland

 

 


Kontaktinformation

Teresa Soler, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
teresa.soler@slu.se, 010-478 42 45