Erik Bongcam Rudloff, professor i bioinformatik

Senast ändrad: 04 april 2024

Erik Bongcam-Rudloff är sedan den 1 mars 2017 professor i bioinformatik. Hans installationsföreläsning handlar om hur den bioinformatiska revolutionen förändrar våra liv.

Erik Bongcam-Rudloffs arbete handlar om analys av mycket stora mängder biologiska och genetiska data. Hans forskning handlar huvudsakligen om utvecklingen av bioinformatiklösningar för livsvetenskaperna. Tillämpningar finns inom forskningsområden som husdjursavel, datavetenskap, matematik, naturvetenskap, teknik och medicin. Erik Bongcam-Rudloff utvecklar och driver också komplexa tvärvetenskapliga nätverksprojekt både i och utanför Europa.

Se filmen!

Bekanta dig med professor Erik Bongcam-Rudloff och hans verksamhet (2 minuter).

Installationsföreläsning

Här kan du se professor Erik Bongcam-Rudloffs föreläsning.

Fakta:

Biografi

Erik Bongcam-Rudloff föddes i Chile 1957, och tog sin studentexamen vid Kungsholmens gymnasium i Stockholm. Studier i molekylärbiologi vid Uppsala universitet följdes av en forskarutbildning som mynnade ut i en avhandling vid den medicinska fakulteteten 1995. Därefter följde en postdoktorsperiod vid Wenner-Grens institut vid Stockholms universitet. Han anställdes sedan som forskare vid Linnaeus Centre for Bioinformatics, som drevs gemensamt av Uppsala universitet och SLU. År 2004 antogs han som docent i bioinformatik vid SLU.

Idag leder Erik Bongcam-Rudloff två enheter som arbetar med den infrastruktur som är nödvändig när datorberäkningar används för att analysera stora mängder biologiska data: SLU Global Bioinformatics Centre (SGBC) och SLU Bioinformatics Infrastructure (SLUBI).

Han har genom åren hunnit leda många internationella projekt och nätverk och har suttit i styrelser där bioinformatiken spelar en central roll. Hans engagemang har omfattat nästan alla kontinenter, bland annat har han startat en kurs i bioinformatik som ges i Afrika och som nu är inne på sitt elfte år.


Kontaktinformation

Erik Bongcam Rudloff, professor
Institutionen för husdjursgenetik, SLU
erik.bongcam@slu.se 018-67 21 21