Jennie Barron, professor i jordbrukets vattenhushållning

Senast ändrad: 04 april 2024

Jennie Barron är sedan den 1 oktober 2017 professor i jordbrukets vattenhushållning. Hennes installationsföreläsning kommer att handla om vattenhushållning i ett föränderligt jordbrukslandskap.

Jennie Barrons forskning handlar om jordbrukets vattenhushållning. Hon är särskilt intresserad av utveckling och omvandling av jordbrukets landskap och ekosystem, vatten- och markanvändning, biståndspolitiska frågor och kapacitetsuppbyggnad, med fokus på Afrika söder om Sahara och Asien.

I sin forskning använder hon både empiriska ansatser och datamodellering, ofta i samarbete med andra forskningsdiscipliner samt med bönder och beslutsfattare. Hon har omfattande samarbeten med internationella organisationer.

Se filmen!

Bekanta dig med professor Jennie Barron och hennes verksamhet (2 minuter).

Installationsföreläsning

Här kan du se professor Jennie Barrons föreläsning.

Fakta:

Biografi

Jennie Barron föddes 1968 utanför Göteborg. Under uppväxten bodde och reste hon mycket utomlands, bland annat i Zambia, Laos och Kenya. Hon läste till teknikagronom vid SLU och tog ut examen 1994.

Efter detta arbetade hon som forskningsassistent vid SLU med olika mark- och vattenprojekt i Sverige, Niger och Vietnam. Under åren 1996–1997 hade hon en tjänst som junior professional officer vid World Agroforestry Centre i Nairobi, för att stödja kapacitetsuppbyggnad vid afrikanska universitet och högskolor.

Därefter följde forskarstudier vid Stockholms universitet, och en avhandling 2004 om kenyanska småbrukares möjligheter att hantera utdragen torka genom förbättrad vatten- och markhantering i odlingssystemen.

Under 2005–2014 arbetade hon med utvecklingsanknuten forskning kring vatten- och markfrågor i afrikanskt och asiatiskt jordbruk, vid Stockholm Environment Institute, University of York, Stockholm Resilience Centre och Stockholms universitet. Före återkomsten till SLU var hon forskningsledare vid International Water Management Institute på Sri Lanka.

Hon arbetar fortfarande deltid med mark- och vattenfrågor inom CGIAR (Consultative Group on International Agricultural Research).


Kontaktinformation

Jennie Barron
Professor vid Institutionen för mark och miljö
jennie.barron@slu.se, 018-671578