Hoppa till huvudinnehåll

Tips och idéer till din uppsats

Här hittar du inspiration och idéer till vad just din uppsats kan handla om. Följ länkarna i varje bild för att få mer tips kring just det ämnet. 

Djurproduktion

Förbättra skötsel och uppfödning av boskap, fjäderfä och fisk.

Djurhälsa

Skydda och förbättra hälsa, trygghet och kvalitet för djur, fjäderfä och fisk.

Hållbart jordbruk

Bästa sätt för att framgångsrikt odla livsmedel och fibrer för miljö, ekonomi och samhälle på lång sikt.

Växter

Använd växter för att öka och förbättra livsmedel, näringsinnehåll, medicin, fibrer, bränslen och andra produkter.

Akvakultur och fiske

En stor del av jordens befolkning är beroende av fisk och andra vattenlevande arter för att få i sig tillräckligt med näring. Många försörjer sig också som fiskare eller fiskodlare.

tecknad fisk i grönt och blått

Vattenbrist

Avsaknad av tillräcklig vattenförsörjning för att täcka en regions behov.

Vatten och sanitet

Rent dricksvatten och säker avfallshantering för att förbättra människors hygien och hälsa.

Ett mer instabilt klimat

Anpassa metoder och regelverk inom samhället till klimatförändringarna.

Spill och svinn

Livsmedel som försvinner, förstörs eller slängs under produktion, efter skörd, under bearbetning eller konsumtion.

Undernäring

Underskott, överskott eller obalans i en persons intag av energi, protein och näringsämnen.

Livsstilssjukdomar

Sjukdomar orsakade av ohälsosamma dieter och brist på fysisk aktivitet.

Infektionssjukdomar

Infektioner och sjukdomar som kan spridas från en person till en annan, eller mellan djur och människor.

stetoskop

Befolkning

Demografiska förändringar och människors förflyttningar, inklusive urbanisering, migration och befolkningstillväxt.

Bistånd och hjälpinsatser

Hjälp från en nation till en annan för humanitära hjälp- eller utvecklingsinsatser.

Mänskliga rättigheter

Rättigheter som gäller för alla människor oavsett nationalitet, kön, ras, etnicitet, religion, språk etc.

Utbildning

Möjligheten till kunskap, färdigheter och information.

Internationell handel

Utbytet av kapital, varor och tjänster mellan länder.

Styrelseskick

Verkställande av strukturer, lagar och processer som organiserar samhället och fördelar makten.

Konflikt

Politiska, ekonomiska, miljörelaterade eller sociala konflikter, våld eller väpnade konflikter.

Infrastruktur

Samhällsbärande fysiska strukturer som t.ex. vägar, broar och kraftstationer.

Förnybar energi

Energi från förnybara källor såsom sol, vind, vatten och biobränsle.

Publicerad: 05 februari 2024 - Sidansvarig: agnes.bondesson@slu.se

För mer information, vänligen kontakta koordinatorerna på youthinstitute@slu.se

Anna-Klara Lindeborg (koordinator Uppsala):
Telefon: +46-(0)18-67 12 30

Kristina Karlsson Green (koordinator Skåne): 
Telefon: +46-(0)40-41 53 02

Elisabeth Nyström (koordinator Umeå):
Telefon: +46-(0)90-786 82 38

Loading…