Växtodling

Senast ändrad: 14 mars 2024

Den odlade jorden kallas åker. Mer än sju procent av Sveriges yta är åker. Här får du lära dig mer om vad som odlas på åkrarna, och vilka jobb som finns inom växtodlingen.

Växtodling i Sverige

Det här avsnittet handlar om växtodling, både på friland (åkermark) och i växthus.

Åkermark

Den odlade jorden, kallas åker. Mer än 7 % av Sveriges yta är åker.  Det är olika lätt att odla i olika delar av landet. I söder kan man odla under större del av året än i norr.  I söder finns fler stora gårdar och odling av spannmål (vete, korn, havre) är vanligt. I norr är gårdarna små och uppfödning av djur är vanligare. På omkring 17 % av Sveriges åker odlar man ekologist. Mer statistik om jordbruket hittar du på Jordbruksverkets hemsida.

Grödor

Vete, korn och havre är de vanligaste sorterna av spannmål. I Sverige odlas även raps och rybs, som är oljeväxter. Ärtor och bönor (baljväxter), potatis och sockerbetor är också vanligt. Vete, oljeväxter och sockerbetor är vanliga i söder. I norr är korn och havre vanligare. Man odlar även vall, som är gräs och ärtväxter till mat åt djuren. Odlingen av spannmål och vall är ungefär lika stor.

Vårbruk

Klimatet varierar eftersom Sverige är ett avlångt land. I södra Sverige börjar normalt vårbruket i mars, men detta varierar mellan åren beroende på vädret. I norra Sverige börjar vårbruket en eller två månader senare.

Skörd

Man skördar spannmål från slutet av juli fram till slutet av september. De flesta lantbrukare har egna skördetröskor och det är också vanligt att lantbrukarna har egna spannmålstorkar där de kan torka spannmålen så att de tål lagring.

Höstbruk

När spannmålen är skördad börjar höstbruket med plöjning av jorden. Höstvete och höstraps sår man normalt i augusti-september. Säden börjar växa under hösten och klarar sig över vintern under snön. När det blir varmare och ljusare på våren börjar grödan att växa igen.

Vall

Vall är gräs och ärtväxter som odlas till mat åt djuren. Den skördas som tidigast första gången i maj under vissa år och sedan två eller tre gånger till under sommaren. Det mesta av skörden blir till ensilage (djurfoder som bevaras genom pressning och jäsning).

Lantbruksföretag

I Sverige finns det cirka 18 000 lantbruksföretag med växtodling (2013). På 40 år har antalet gårdar minskat med över 50 %, utan att produktionen har minskat. Det svenska jordbruket är numera oftast ett högteknologiskt enmansföretag. Ofta kopplas själva jordbruket samman med skogsbruk; tre jordbruk av fyra har även skogsbruk.

Ekonomiska föreningar

Böndernas ekonomiska föreningar och kooperativ (ekonomiskt samarbete, där medlemmarna både äger och driver en verksamhet) äger större delen av jordbrukets förädlingsindustri (industri som gör om råvaror till produkter). Företag som handlar med spannmål finns samlade i branschföreningen Foder och spannmål.

Växtodlingsprodukter

Några exempel på växtodlingsprodukter:

 • Mjöl
 • Gryn, Müsli
 • Helkorn
 • Rapsolja
 • Linolja
 • Foder, kross
 • Grovfoder
 • Äppeljuice
 • Äppelmust
 • Saft
 • Sylt
 • Marmelad
 • Mos
 • Kompott
 • Socker

 

Ekologiskt

Centrum för ekologisk produktion och konsumtion vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) arbetar med forskning, utbildning och kommunikation om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat. Här hittar du faktablad om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat.

Utbildning inom växtodling

Det här avsnittet handlar om vad det finns för olika möjligheter till utbildning som kan leda till jobb inom växtodling.

Naturbruksgymnasium

För dig som är intresserad av djur, lantbruk, trädgård och skog finns naturbruksgymnasier. Du får teoretisk och praktisk kunskap. Efter avslutat program får du en yrkesexamen. Du kan också välja kurser som gör att du kan fortsätta att studera på universitetet. Det finns fyra olika sorters naturbruksgymnasier; djur, skog, lantbruk, trädgård.

 • Djur; möjlighet till jobb med t.ex hundar, djurskötare inom lantbruk, som djurvårdare eller hästskötare.
 • Lantbruk; möjlighet till jobb med t.ex. landsbygdstjänster, lantbruk med maskiner, djur eller växtodling.
 • Skog; möjlighet till jobb med t.ex. jakt och viltvård, skogsmaskinförare eller skogsvårdare.
 • Trädgård; ger möjlighet till jobb med t.ex. att sköta parker, trädgårdar eller växthus.

Naturbrukgymnasierna har även vuxenutbildning.

Universitet och högskola

På universitet och högskolor kan du ta kandidatexamen (3 års utbildning) eller mastersexamen (5 års utbildning). Vill du kan du sedan forska. Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har över 25 utbildningsprogram som leder fram till yrken i de gröna näringarna. Gröna utbildningar finns även på landets övriga universitet och högskolor.  Exempel på universitetsutbildning inom växtodling är; VäxtodlingsprogrammetBiologi och miljövetenskapEkonomi - hållbar utvecklingCivilingenjör i miljö- och vattenteknik.

Yrkeshögskola och folkhögskola

Det finns även många utbildningar på yrkeshögskola och folkhögskola. Folkhögskolan vänder sig till alla vuxna över 18 år som vill studera. Yrkeshögskolans utbildningar drivs i nära samarbete med arbetslivet. De ger bra möjlighet till jobb!

Studiebesök, praktik och jobb

Det här avsnittet är främst tänkt som stöd till studiebesök och praktik som man kan göra inom till exempel en SFI-utbildning. Du kan också läsa igenom det för information.

Filmer om mark och miljö: 

Institutionen för Mark och Miljö på SLU har en egen kanal på Youtube med utbildningsfilmer

Länkar om växtodling

Här har vi samlat bra länkar inom området växtodling.

Hushållningssällskapet

Hushållningssällskapet växtodling

SLU, Institutionen för växtproduktionsekologi

Jordbruksverket: Börja med ekologisk produktion

KRAV

Landsbygdsnätverket

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF

Lantmännen Lantbruk

LRF Växtodling

Växtodling Lantmännen Lantbruk

 

 

Fråga om allt som rör ekologi, miljövård och insekter i skogs- och lantbruk. Din fråga besvaras av experter från SLU: Frågelåda

Här finns jobben: Gröna jobb

Här finns utbildningarna: Plugga grönt


Kontaktinformation