Har du frågor om naturvård, biodling samt ett hållbart skogsbruk och jordbruk?

Senast ändrad: 07 februari 2024

Vi som svarar på frågorna är forskare på Ekologicentrum. Vår forskning bidrar till att lösa riktiga och viktiga problem inom jordbruk, skogsbruk, naturvård och viltförvaltning. Till exempel hur vi ska kunna skydda vår miljö och bevara biologisk mångfald samtidigt som vi får tillräckligt med mat och material från jord och skog.

Ställ frågor om till exempel:
  • Växtodling – grödor och växtföljd
  • Ogräs
  • Naturvård – fåglar, insekter, lavar
  • Ekosystemtjänster – pollinering och naturliga fiender till skadeinsekter
  • Insekter – rödlistade arter, skadeinsekter och nyttoinsekter
  • Vilt och rovdjur

Ställ din fråga här!

Tillåter du att vi publicerar din bild på SLU:s webb?
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.