Har du frågor om naturvård, biodling samt ett hållbart skogsbruk och jordbruk?

Senast ändrad: 19 december 2021

Vi som svarar på frågorna är forskare på Ekologicentrum. Vår forskning bidrar till att lösa riktiga och viktiga problem inom jordbruk, skogsbruk, naturvård, biodling och viltförvaltning. Till exempel hur vi ska kunna beskydda vår miljö och bevara biologisk mångfald samtidigt som vi får tillräckligt med mat och material från jord och skog.

Ställ frågor om till exempel:
  • Biodling – särskilt bisjukdomar
  • Växtodling – grödor och växtföljd
  • Ogräs
  • Naturvård – fåglar, insekter, lavar
  • Ekosystemtjänster – pollinering och naturliga fiender till skadeinsekter
  • Insekter – rödlistade arter, skadeinsekter och nyttoinsekter
  • Vilt och rovdjur

Ställ din fråga här!

Tillåter du att vi publicerar din bild på SLU:s webb?
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter. / The information you register here will be processed by SLU to administer your registration or your visit. Click in the box to confirm this. Read more about processing personal data at www.slu.se/en/about-slu/contact-slu/personal-data