Framtidens mat - om husdjursavel och växtförädling

Senast ändrad: 30 november 2018
sve_front.jpg

Du har kanske inte funderat över varför tomater ser ut som de gör, varför våra husdjur är så lugna och vänliga, eller hur det är möjligt att köpa en vattenmelon utan kärnor. Trots att växtförädling och djuravel har format mer eller mindre allt vi äter, är det få människor som är medvetna om vilka vetenskapliga upptäckter och omfattande arbete som ligger bakom maten vi lägger på våra tallrikar.

Med den här boken vill vi ge en översikt över domesticeringen och förädlingens bakgrund, från jordbrukets början för mer än 10 000 år sedan till dagens molekylära arbete. Vi beskriver grunderna för genernas strukturer och funktioner, varför och hur olika avels- och förädlingsmetoder går till och ger en inblick i lagstiftningen kring användning av genteknik i Sverige och EU. Vi ger också en överblick över olika produkter som tagits fram genom genetisk modifiering (GM), en sammanfattning av de ekonomiska konsekvenserna av GM-grödor samt diskuterar etiska frågor som rör avel och förädling i allmänhet och genetisk modifiering i synnerhet.

Läs online

Ladda ner

Låna/lyssna på talbok

Engelsk version: Shaping our food - an overview of crop and livestock breeding

Denna bok är publicerad inom forskningsprogrammet Mistra Biotech vilket finansieras av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Fakta:

Redaktör: Anna Lehrman

Författare: Anna Lehrman, Sevasti Chatzopoulou, Li Feng, Flavio Forabosco, Elisabeth Jonas, Konstantinos Karantininis, Fredrik Levander, Alessandro Nicolia, Lotta Rydhmer, Helena Röcklinsberg, Per Sandin, Jens Sundström och Li-Hua Zhu

Layout: Viktor Wrange Design

Illustrationer: Fredrik Saarkoppel, Kobolt Media AB


Kontaktinformation

✉ mistrabiotech@slu.se

📞 018 - 67 22 32

Sidansvarig: anna.lehrman@slu.se