Hoppa till huvudinnehåll

Växtförädling och djuravel

Material från Mistra Biotech - ett forskningsprogram om bioteknik i växtförädling och djuravel för hållbar och konkurrenskraftig lantbruks- och livsmedelsproduktion i Sverige. Mistra Biotech, som leddes av SLU mellan 2012-2020, har arbetat för att fram kunskaper för att producera mer mat av hög kvalitet, som är hälsosam, till rimliga kostnader, med mindre insatser, minskad negativ miljöpåverkan, och friskare grödor och boskap.  

Växtförädling och djuravel - så funkar det

Växtförädling är de förändringar som människan gjort, och gör, i växter för att anpassa dem till våra behov. Det kan handla om att växten ska ge många och stora frukter eller frön, vara lätt att skörda, tåla frost eller torka, innehålla låga nivåer av skadliga eller osmakliga ämnen.

Inom djuraveln finns det två frågor som uppfödaren måste ställa sig. Den första handlar om avelsmålet: ”Vilket djur är det bästa?” Är det kon som producerar mest mjölk, den som lever längst, eller den som både producerar mycket mjölk och har friska klövar? Avelsmålet anger riktningen och avgör vilka djur som får bli föräldrar. Den andra frågan är ”Hur kan vi identifiera det bästa djuret för att kunna förbättra kommande generationer?”.

Publicerad: 25 september 2022 - Sidansvarig: futurefood@slu.se
Loading…