Sveriges lantbruksuniversitet

Ekonomi

På alla nivåer i samhället kopplas ekonomi ihop med naturresurser och miljö. Organisationer, myndigheter och företag tar varje dag ställning till sambandet.

Att se sammanhangen mellan samhällsekonomi och miljö är ett sätt att förstå vår naturs värde i kronor och ören. Det är viktigt för att kunna fatta rätt politiska beslut.

agronom-ekonomi1.png

Agronom - ekonomi

Hur ska världens befolkning kunna äta sig mätt utan att vi urholkar jordens möjligheter att föda kommande generationer? Det är den grundläggande frågan för en ekonomagronom, och du tar dig an den ur en mängd olika synvinklar; genom att analysera global livsmedelsförsörjning, studera organisation i lantbruksföretag, göra avvägningar och genom att analysera finanserna i livsmedelsföretag.

ekonomi1.png

Ekonomi - hållbar utveckling

Vill du veta mer om sambanden mellan näringsliv, samhälle och miljö? Då ska du läsa ekonomi på SLU  - här får du studera naturresurser ur ett ekonomiskt perspektiv.

jagmastare1.png

Jägmästare

Jägmästare är skogliga experter. En jägmästare kan arbeta med exempelvis rådgivning och planering, men också som expertstöd i politiska processer såväl nationellt som internationellt. Utgångspunkten är ett hållbart nyttjande av vår viktigaste naturresurs – skogen.

agronom-ekonomi1.png

Agricultural Economics and Management - Master's programme

What economical impact does the climate change have on agriculture? Do you want a career dealing with economic aspects of agriculture, food production and natural resources?

ekonomi1.png

Environmental Economics and Management - Master's programme

How do we find solutions to the world´s growing environmental problems? Would you like a career dealing with environmental issues in national or international businesses?

Publicerad: 28 juni 2017 - Sidansvarig: rekrytering@slu.se