Sveriges lantbruksuniversitet

Environmental Economics and Management

Hur kan vi hitta lösningar på världens växande miljöproblem? Vill du ha en karriär på ett nationellt eller internationellt företag som handskas med miljöfrågor?
PROGRAMINFORMATION

Programmet har ett internationellt sökintag och all undervisning sker därför på engelska.  

Vi blir allt mer medvetna om vårt ansvar i användningen och hanteringen av vår miljö. Vi behöver kunskap för att hitta lösningar på de växande miljöproblemen, såsom föroreningar och utarmade resurser. Det här masterprogrammet kommer att göra det möjligt för dig att utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs för att ta itu med dessa viktiga frågor.

Kunskap och förståelse för våra biologiska naturresurser och vårt hållbara användande av dem behövs. I de här programmet kommer du öka dina kunskaper om nationalekonomi eller företagsekonomi och lär dig hur denna kunskap kan tillämpas på miljöfrågor. Tack vare SLU:s omfattande kontakter med naturresursbaserade företag är utbildningen väldigt aktuell och verklighetsanknuten. Kontakten med etablerade företag gör det lättare att förstå och kunna använda nationalekonomin och företagsekonomin som ett verktyg för att ta itu med aktuella problem.

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

FAKTA & BEHÖRIGHET
Programkod: NM005
Namn: Environmental Economics and Management - Master's Programme
Studiestart: HT 2020
Studieort: Uppsala
Omfattning: 2 år, 120 hp
Nivå: Masternivå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Språk: Engelska
Antal platser: 25
Sista anmälan: 2020-01-15
Anmälningskod: 81016
Examen: Degree of Master of Science (120 Credits) in Business and Economics with a major in Business Administration or with a major in Economics.
Behörighet:
Admission to the Environmental Economics and Management – Master’s programme requires a first-cycle qualification comprising 180 credits and including specialised studies comprising 90 credits within one of the following subjects/disciplinary domains:
- business administration
- economics
The qualification must include at least 5 credits of mathematics and 5 credits of statistics; or 15 credits of statistics.

Two specialisations are available on this programme, and the constituent courses have different specific entry requirements. The specialization business administration requires a specialization in that subject at first-cycle level. The specialisation economics requires a specialization in that subject at first-cycle level.

This programme is taught in English. The applicant must further have a level of English equivalent to upper secondary school English, called English 6.
INNEHÅLL

Beroende på ditt huvudämne (antingen företagsekonomi eller nationalekonomi), kommer du att utveckla din förståelse och dina kunskaper i lokal och global användning och förvaltning av naturresurser. Du lär dig att lösa komplicerade problem både ur olika perspektiv med fokus på att främja en hållbar utveckling. Med företagsekonomi som huvudämne kommer du att studera miljöstyrning, produktionsekonomi, kvantitativ ekonomi, strategisk ledning, miljöriskhantering och redovisning samt etik. Om du väljer nationalekonomi som ditt huvudämne kommer du att istället att utveckla din förståelse för mikroekonomisk teori, miljöpolitik, ekonometri, utvärderingspolitik och hållbar utveckling. En del av programmet är samarrangemang med Uppsala universitet.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

KARRIÄR

Detta program är för studenter med en kandidatexamen i företagsekonomi eller nationalekonomi som vill utvidga sin förståelse av miljöresursfrågor. Efter avslutad utbildning kommer du att ha kunskap och kompetens att hantera miljöfrågor i nationella och internationella företag och organisationer, myndigheter och andra organisationer inom den offentliga sektorn. Som ekonom med en profilering mot miljö- och naturresurser finns det gott om arbetsmöjligheter inom industri, media, konsultföretag, myndigheter, internationella organisationer och politiska organ. Du kommer också att vara väl förberedd för att läsa vidare till en PhD-examen.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15


Sidansvarig: study@slu.se
Loading…