Biogeografisk uppföljning

Senast ändrad: 16 februari 2021
Gröna blad på trädstam. Foto

Nedan listas de delprogram inom biogeografisk miljöövervakning som detta datavärdskap hanterar och har publicerat data från.

I listan hittar du bland annat länkar till datamängden, beskrivningar av de olika delprogrammen, metoder som använts vid insamling av data, samt kontaktperson för delprogrammen.

Fladdermöss

Namn på projekt i Artportalen: Biogeografisk uppföljning: Fladdermöss - gemensamt delprogram

Koordinator: Länsstyrelsen Jönköping

Kontaktperson: Marielle Gustafsson marielle.gustafsson@lansstyrelsen.se

Metod

Om datamängden i Artportalen (kräver inloggat läge i Artportalen)

Till datamängd i Artportalen

Buskmus

Namn på projekt i Artportalen:
1. Biogeografisk uppföljning: Biogeografisk uppföljning av buskmus
2. Naturvård: Biogeografisk uppföljning av buskmus - bifångst

Koordinator: SLU Artdatabanken

Kontaktperson: Henrik Thurfjell Henrik.Thurfjell@slu.se
artdatabanken@slu.se

Metod

Om datamängd i Artportalen (kräver inloggat läge i Artportalen)
Biogeografisk uppföljning: Biogeografisk uppföljning av buskmus
Naturvård: Biogeografisk uppföljning av buskmus - bifångst

Till datamängd i Artportalen
Biogeografisk uppföljning: Biogeografisk uppföljning av buskmus
Naturvård: Biogeografisk uppföljning av buskmus - bifångst

Trollsländor och dykarskalbaggar

Namn på projekt i Artportalen: Biogeografisk uppföljning: Trollsländor och dykarskalbaggar

Koordinator: Länsstyrelsen Östergötland

Kontaktperson: Tommy Karlsson tommy.karlsson@lansstyrelsen.se

Metod: ej publicerad

Om datamängden i Artportalen (kräver inloggat läge i Artportalen)

Till datamängd i Artportalen

Mossor och lavar

Namn på projekt i Artportalen:
1. Biogeografisk uppföljning: Biogeografisk uppföljning av mossor – eftersök i lämpliga miljöer
2. Biogeografisk uppföljning: Biogeografisk uppföljning av mossor – fynd utanför UE
3. Biogeografisk uppföljning: Biogeografisk uppföljning av mossor - uppföljning av kända populationer
4. Biogeografisk uppföljning: Hamatocaulis vernicosus (nordlig kryptisk art)
5. Biogeografisk uppföljning: Hamatocaulis vernicosus (sydlig kryptisk art)

Koordinator: Länsstyrelsen Uppsala

Kontaktperson: Karin Wiklund Karin.Wiklund@lansstyrelsen.se

Metod: ej publicerad

Om datamängden i Artportalen (kräver inloggat läge i Artportalen)

Biogeografisk uppföljning: Biogeografisk uppföljning av mossor – eftersök i lämpliga miljöer
Biogeografisk uppföljning: Biogeografisk uppföljning av mossor – fynd utanför UE
Biogeografisk uppföljning: Biogeografisk uppföljning av mossor - uppföljning av kända populationer
Biogeografisk uppföljning: Hamatocaulis vernicosus (nordlig kryptisk art)
Biogeografisk uppföljning: Hamatocaulis vernicosus (sydlig kryptisk art)

Till datamängd i Artportalen

Biogeografisk uppföljning: Biogeografisk uppföljning av mossor – eftersök i lämpliga miljöer
Biogeografisk uppföljning: Biogeografisk uppföljning av mossor – fynd utanför UE
Biogeografisk uppföljning: Biogeografisk uppföljning av mossor - uppföljning av kända populationer
Biogeografisk uppföljning: Hamatocaulis vernicosus (nordlig kryptisk art)
Biogeografisk uppföljning: Hamatocaulis vernicosus (sydlig kryptisk art)

Vedlevande evertebrater

Namn på projekt i Artportalen:
1. Biogeografisk uppföljning: Biogeografisk uppföljning av vedlevande evertebrater
2. Biogeografisk uppföljning: Ekoxeuppropet 2012
3. Biogeografisk uppföljning: Ekoxeuppropet 2013
4. Biogeografisk uppföljning: Ekoxeuppropet 2020

Koordinator: Länsstyrelsen Östergötland

Kontaktperson: Nicklas Jansson Nicklas.Jansson@lansstyrelsen.se

Metod: ej publicerad

Om datamängden i Artportalen (kräver inloggat läge i Artportalen)

Biogeografisk uppföljning: Biogeografisk uppföljning av vedlevande evertebrater
Biogeografisk uppföljning: Ekoxeuppropet 2012
Biogeografisk uppföljning: Ekoxeuppropet 2013
Biogeografisk uppföljning: Ekoxeuppropet 2020

Till datamängd i Artportalen
Biogeografisk uppföljning: Biogeografisk uppföljning av vedlevande evertebrater
Biogeografisk uppföljning: Ekoxeuppropet 2012
Biogeografisk uppföljning: Ekoxeuppropet 2013
Biogeografisk uppföljning: Ekoxeuppropet 2020

Grod- och kräldjur

Namn på projekt publicerade i Artportalen: 

Koordinator: Länsstyrelsen Skåne

Kontaktperson: Kristian Nilsson Kristian.Nilsson@lansstyrelsen.se

Metod Enligt handledning till uppföljning av groddjur inom den biogeografiska uppföljningen.

Om datamängden i Artportalen (kräver inloggat läge i Artportalen)

Till datamängd i Artportalen 

 

 

 

Hasselmus

Namn på projektet  i Artportalen:
1. Biogeografisk uppföljning: Biogeografisk uppföljning av hasselmus
2. Naturvård: Biogeografisk uppföljning av hasselmus - bifångst

Koordinator: SLU Artdatabanken

Kontaktperson: Henrik Thurfjell Henrik.Thurfjell@slu.se
artdatabanken@slu.se

Metod

Om datamängd i Artportalen (kräver inloggat läge i Artportalen)
Biogeografisk uppföljning: Biogeografisk uppföljning av hasselmus
Naturvård: Biogeografisk uppföljning av hasselmus - bifångst

Till datamängd i Artportalen
Biogeografisk uppföljning: Biogeografisk uppföljning av hasselmus
Naturvård: Biogeografisk uppföljning av hasselmus - bifångst

Gräsmarksnaturtyper sandstäpp

 

Koordinator: SLU Artdatabanken

Kontakt: Anders Jacobson Anders.Jacobson@slu.se
artdatabanken@slu.se

 

 

Biogeografisk uppföljning av landsnäckor

Namn på projektet  i Artportalen:
1. Biogeografisk uppföljning: Biogeografisk uppföljning av landsnäckor
2. Biogeografisk uppföljning: Biogeografisk uppföljning, snäckor i högörtängar
3. Biogeografisk uppföljning: Sirlig skivsnäcka
4. Biogeografisk uppföljning: Större grynsnäcka

Koordinator: -

Kontaktperson: Olle Jonsson olle.jonsson@länsstyrelsen.se

Metod: Biogeografisk uppföljning av grynsnäckor: Vertigo angustior, V. genesii, V. geyeri och V. moulinsiana

Om datamängd i Artportalen (kräver inloggat läge i Artportalen)
1. Biogeografisk uppföljning: Biogeografisk uppföljning av landsnäckor
2. Biogeografisk uppföljning: Biogeografisk uppföljning, snäckor i högörtängar
3. Biogeografisk uppföljning: Sirlig skivsnäcka
4. Biogeografisk uppföljning: Större grynsnäcka

Till datamängd i Artportalen
1. Biogeografisk uppföljning: Biogeografisk uppföljning av landsnäckor
2. Biogeografisk uppföljning: Biogeografisk uppföljning, snäckor i högörtängar
3. Biogeografisk uppföljning: Sirlig skivsnäcka
4. Biogeografisk uppföljning: Större grynsnäcka

Kärlväxter

Under uppbyggnad

Fakta:

Villkor för användning

Naturvårdsverket, Länsstyrelserna och andra aktörer finansierar den nationella och regionala miljöövervakningen i Sverige, och står därmed vanligtvis som dataägare.

Alla data som finns inom datavärdskapet och publiceras på denna webbplats är fria att vidareutnyttja enligt Creative Commons 0-licens. Känsliga uppgifter som t.ex. skyddsklassade arter eller lokaler exponeras dock inte. Användare av data får gärna (men måste inte) ange vem som samlat in data och att data hämtats från datavärdskapet.

Det är användarens ansvar att försäkra sig om att hen förstått hur data samlats in och därmed vilka slags analyser som data är lämpade för.