Regional miljöövervakning insekter

Senast ändrad: 12 februari 2021

Nedan listas de delprogram inom regional miljöövervakning om insekter som detta datavärdskap hanterar och har publicerat data från.

I listan hittar du bland annat länkar till datamängden, beskrivningar av de olika delprogrammen, metoder som använts vid insamling av data, samt kontaktperson för delprogrammen.

Spillningslevande bladhorningar

Namn på projektet i Artportalen: Regional miljöövervakning: Övervakning av dyngbaggar i Östergötland

Koordinator: Länsstyrelsen Östergötland

Kontaktperson: Nicklas Jansson Nicklas.Jansson@lansstyrelsen.se

Metod

Om datamängden i Artportalen (kräver inloggat läge i Artportalen)

Till datamängd i Artportalen

Trumgräshoppa

Namn på projektet i Artportalen: Regional miljöövervakning: Miljöövervakning av trumgräshoppan i Östergötland

Koordinator: Länsstyrelsen Östergötland

Kontaktperson: Nicklas Jansson Nicklas.Jansson@lansstyrelsen.se

Metod

Om datamängden i Artportalen (kräver inloggat läge i Artportalen)

Till datamängd i Artportalen

Vedlevande insekter i skogsvärdetrakter

Namn: Vedlevande insekter i skogsvärdetrakter (kan inte sökas ut i som projekt i Artportalen)

Koordinator: Länsstyrelsen i Dalarna

Kontaktperson: Daniel Udd daniel.udd@lansstyrelsen.se
dalarna@lansstyrelsen.se

Metod 1

Metod 2

Om datamängden i Artportalen: Data är inlagt i Artportalen men saknar specifikt projekt.

Till datamängd i Artportalen: Data är inlagt i Artportalen men saknar specifikt projekt.

Skogliga indikatorarter

Namn på projekt i Artportalen:
1. Regional miljöövervakning: Miljöövervakning av den hotade arten raggbock och dess livsmiljö i norra Värmland
2. Regional miljöövervakning: Övervakning av långskägglav i Värmlands län

Koordinator: Länsstyrelsen Värmland

Kontaktperson: Laura Hedberg laura.hedberg@lansstyrelsen.se
varmland@lansstyrelsen.se

Metod

Om datamängden i Artportalen (kräver inloggat läge i Artportalen)

Regional miljöövervakning: Miljöövervakning av den hotade arten raggbock och dess livsmiljö i norra Värmland
Regional miljöövervakning: Övervakning av långskägglav i Värmlands län

Till datamängd i Artportalen

Regional miljöövervakning: Miljöövervakning av den hotade arten raggbock och dess livsmiljö i norra Värmland
Regional miljöövervakning: Övervakning av långskägglav i Värmlands län

Klarälvens strandarter

Namn: Klarälvens strandarter (kan inte sökas ut i som projekt i Artportalen)

Koordinator: Länsstyrelsen Värmland

Kontaktperson: Laura Hedberg laura.hedberg@lansstyrelsen.se  varmland@lansstyrelsen.se

Metod: -

Om datamängden i Artportalen: Data är inlagt i Artportalen men saknar specifikt projekt.

Till datamängd i Artportalen: Data är inlagt i Artportalen men saknar specifikt projekt.

 

 

 

 

Gaddstekelövervakning i Västra Götalands län

Namn på projektet i Artportalen: Regional miljöövervakning: Gaddstekelövervakning i Västra Götalands län

Koordinator: Länsstyrelsen Västra Götaland

Kontaktperson: Anna Stenström anna.stenstrom@lansstyrelsen.se

Metod

Om datamängden i Artportalen (kräver inloggat läge i Artportalen)

Till datamängd i Artportalen

Fakta:

Villkor för användning

Naturvårdsverket, Länsstyrelserna och andra aktörer finansierar den nationella och regionala miljöövervakningen i Sverige, och står därmed vanligtvis som dataägare.

Alla data som finns inom datavärdskapet och publiceras på denna webbplats är fria att vidareutnyttja enligt Creative Commons 0-licens. Känsliga uppgifter som t.ex. skyddsklassade arter eller lokaler exponeras dock inte. Användare av data får gärna (men måste inte) ange vem som samlat in data och att data hämtats från datavärdskapet.

Det är användarens ansvar att försäkra sig om att hen förstått hur data samlats in och därmed vilka slags analyser som data är lämpade för.