Forest Social

Senast ändrad: 08 september 2022
Personer som befinner sig i en skog

Vad betyder skogen för oss, för samhället och vår kultur? Skogen är en del av samhället men samhället är också en del av skogen. Vilka frågor behöver vi ställa för att förstå detta samband bättre?

Forest Social är Future Forests föreläsningsserie som riktar sig till samtliga studenter vid SLU och Umeå universitet. Föreläsningarna strävar efter att inspirera till tvärvetenskapliga perspektiv på skogen och undersöka sambanden mellan skogen och samhället.

På föreläsningarna kommer forskare inom konst, humaniora och samhällsvetenskap att presentera sin forskning. Efter föreläsningarna finns det möjlighet att ställa frågor, diskussion och fika. Föreläsningarna hålls på engelska.

Välkommen till Forest Social!

Höstterminen 2022

Tid: 13.30-14.30.

Plats: Utsikten, Skogishuset, Umeå.

26 oktober - Global, national or local? Conflicts and synergies between policy goals in natural resource management

Irina Mancheva, postdoktor, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet.

Mer information om seminariet 26 oktober

14 december - The Swedish Wildfires of 2018: Forests as Lived Spaces and Local Community Agency

Jenny Ingridsdotter, universitetslektor, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet.

Mer information om seminariet 14 december


Kontaktinformation

Janina Priebe, universitetslektor
Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet
janina.priebe@umu.se, 090-786 80 74