Forest Social

Senast ändrad: 09 maj 2023
Personer som befinner sig i en skog

Vad betyder skogen för oss, för samhället och vår kultur? Skogen är en del av samhället men samhället är också en del av skogen. Vilka frågor behöver vi ställa för att förstå detta samband bättre?

Forest Social är Future Forests föreläsningsserie som riktar sig till samtliga studenter vid SLU och Umeå universitet. Föreläsningarna strävar efter att inspirera till tvärvetenskapliga perspektiv på skogen och undersöka sambanden mellan skogen och samhället.

På föreläsningarna kommer forskare inom konst, humaniora och samhällsvetenskap att presentera sin forskning. Efter föreläsningarna finns det möjlighet att ställa frågor, diskussion och fika. Föreläsningarna hålls på engelska.

Kommande föreläsningar

25 oktober - Forest Sami and Sami forests

Gudrun Norstedt, forskare vid Várdduo-Centrum för samisk forskning, Umeå universitet.

Mer information om föreläsningen

Genomförda föreläsningar

Vårterminen 2023

15 mars

Evans Korang Adjei, förste forskningsassistent vid institutionen för geografi, Umeå universitet, höll en föreläsning på temat "Forest and Living: An Analysis of the Forestry Industry".

Höstterminen 2022

26 oktober

Irina Mancheva, postdoktor vid statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, höll en föreläsning på temat "Global, national or local? Conflicts and synergies between policy goals in natural resource management".

14 december

Jenny Ingridsdotter, universitetslektor vid institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet höll en föreläsning på temat "The Swedish Wildfires of 2018: Forests as Lived Spaces and Local Community Agency".


Kontaktinformation

Janina Priebe, universitetslektor
Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet
janina.priebe@umu.se, 090-786 80 74