Forest Social

Senast ändrad: 12 mars 2024
Personer som befinner sig i en skog

Vad betyder skogen för oss, för samhället och vår kultur? Skogen är en del av samhället men samhället är också en del av skogen. Vilka frågor behöver vi ställa för att förstå detta samband bättre?

Forest Social är Future Forests föreläsningsserie som riktar sig till samtliga studenter vid SLU och Umeå universitet. Föreläsningarna strävar efter att inspirera till tvärvetenskapliga perspektiv på skogen och undersöka sambanden mellan skogen och samhället.

På föreläsningarna kommer forskare inom konst, humaniora och samhällsvetenskap att presentera sin forskning. Efter föreläsningarna finns det möjlighet att ställa frågor, diskussion och fika. Föreläsningarna hålls på engelska.

Kommande föreläsningar

7 maj: Beyond feelings and logic in the forest debate

Forest Social bjuder in Klara Härgestam, doktorand i retorik, som presenterar sitt forskningsprojekt om människors förhållande till skogen och hur det påverkar skogsdebatten. 

Läs mer om föreläsningen

Genomförda föreläsningar

2024

21 februari

Misharch Kwadwo Osei, doktorand i statsvetenskap, Umeå universitet

2023

25 oktober

Gudrun Norstedt, forskare vid Várdduo-Centrum för samisk forskning, Umeå universitet.

15 mars

Evans Korang Adjei, förste forskningsassistent vid institutionen för geografi, Umeå universitet, höll en föreläsning på temat "Forest and Living: An Analysis of the Forestry Industry".

2022

26 oktober

Irina Mancheva, postdoktor vid statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, höll en föreläsning på temat "Global, national or local? Conflicts and synergies between policy goals in natural resource management".

14 december

Jenny Ingridsdotter, universitetslektor vid institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet höll en föreläsning på temat "The Swedish Wildfires of 2018: Forests as Lived Spaces and Local Community Agency".