Skogsprogrammets Ungdomsråd

Senast ändrad: 21 september 2023

Regionala skogsprogrammet Västerbotten, Skogsstyrelsen och Future Forests SLU och UmU har tillsammans initierat ett projekt som vi kallar Skogsprogrammets ungdomsråd.

Syftet med ungdomsprojektet är:

  • Att möjliggöra en ingång till skogsfrågor för ungdomar från olika bakgrunder
  • Att utgöra en kanal för ungdomsperspektiv kring Skogsprogram Västerbottens frågor
  • Att främja internationellt samarbete mellan ungdomsgrupper i Barentsregionen.

Ungdomsgruppen ska möjliggöra för ungdomar att lära sig mer om skogliga frågor, ge dem möjligheten att ge sina perspektiv på dessa samt ta del av skogarnas olika värden. Den praktiska verksamheten är därför tänkt att innehålla aktiviteter såsom informationsmöten (både fysiska och digitala), workshops och exkursioner.

Verksamheten ska vara ungdomsledd och det är ungdomarnas egna önskemål som ska forma den slutliga verksamheten.

Ett samarbete mellan Skogsprogram Västerbotten och Future Forests möjliggör kombinationen av skogsprogrammets närhet till de skogliga verksamheterna och Future Forests närhet till forskning och akademi. Genom att vara anknuten till både Skogsprogrammet och Future Forests får ungdomsverksamheten tillgång till bred kompetens och ett stort kontaktnät, samt kan i sin tur bidra med ungdomsperspektiv till båda organisationer.

Är du student och vill komma i kontakt med ungdomsrådet? Maila till

Kontakt: Skogsungdomarna.vasterbotten@gmail.com