Hoppa till huvudinnehåll

Publikationer

Här finns publikationer och informationsmaterial från Future Forests. Vi ger bland annat ut policy briefs och rapporter.

Policy Briefs

Future Forests ger ut policy briefs som underlag till beslutsfattare i viktiga och aktuella ämnen.

Två händer håller en kompass, i bakgrunden syns skogsmark. Foto.

Rapporter

I serien Future Forests Rapport hittar du kunskapssammanställningar om bland annat skogsbruksmetoder, naturhänsyn, politisk styrning och biologisk mångfald i skogen.

Vägvisare vid en skogsstig. Foto.

Publikationer

Här samlas publikationer från Future Forests.

Fakta Skog

Fakta Skog presenterar rön från SLU:s forskning och fortlöpande miljöanalys. Faktabladen riktar sig i första hand till yrkesverksamma inom den gröna sektorn.

En röd skogsmaskin tar ner tallar i en tallskog. Foto.

Skog & Framtid

Under 2011-2020 gav Future Forests ut tidningen Skog & Framtid. Här finns alla utgivna nummer tillgängliga för nedladdning.

Ett rådjurskid på ett fält. Foto.

Kunskapsbank

Läs populärvetenskapliga artiklar om skog och trä i SLU:s kunskapsbank!

Publicerad: 06 mars 2024 - Sidansvarig: henrik.j.persson@slu.se

Emma Holmström, Programchef för Future Forests
emma.holmstrom@slu.se, 040-41 51 14

Henrik Persson, Kommunikatör för Future Forests
henrik.j.persson@slu.se

Future Forests
futureforests@slu.se

 

Loading…