Future Forests rapporter

Senast ändrad: 13 maj 2024

Future Forests Rapport är namnet på Future Forests rapportserie. De första rapporterna som publicerats sammanfattar forskningsprogrammets resultat under de första fyra åren.

2024

front socio-ekonomiska indikatorer

Socioekonomiska indikatorer för hållbart skogsbruk - och användning i svenska miljömålssystemet

Future Forests Rapport 2024:1

ISBN: 978-91-8046-701-8 (elektronisk)

2023

Jörg Brunet rapport

Generell naturvårdshänsyn i hyggesfritt skogsbruk i Mellaneuropa

Future Forests Rapport 2023:1

ISBN: 978-91-8046-674-5 (elektronisk)

2021

Rennäring och skogsnäring i Sverige - delad kunskap för delad markanvändning

Future Forests Rapport 2021:2

ISBN:978-91-576-9866-7 (elektronisk)

Vad är hyggesfritt skogsbruk? Resultat av nio fokusgruppssamtal våren 2020.

Future Forests Rapport 2021:1

ISBN:978-91-7855-497-3 (elektronisk)

2020

 Rapportframsida Mångbruk av skog

Mångbruk av skog– om att utveckla skogens mervärden

Future Forests Rapport 2020:5

ISBN:978-91-576-9772-1 (elektronisk)

 Framsida Rapport Skogen räcker inte

Skogen räcker inte - hur ska vi prioritera?

(reviderad september 2020)

Future Forests Rapport 2020:4

ISBN: 978-91-576-9765-3 (elektronisk)

En framsida på rapport om samverkansprocesser i skogspolitiken

Vägar till effektiva samverkansprocesser - styrning, deltagande och dialog inom skogspolitikens ramar.

Future Forests Rapport 2020:3

ISBN: 978-91-576-9733-2 (elektronisk)

En framsida på rapport om att mäta mångfald

Mäta biologisk mångfald. En jämförelse mellan olika länder. 

Future Forests Rapport 2020:2

ISBN: 978-91-576-9734-9 (elektronisk)

Rapport om grankloner i svenskt skogsbruk

Grankloner i svenskt skogsbruk. En kunskapssammanställning och utvärdering. 

Future Forests Rapport 2020:1 (elektronisk)

ISBN: 978-91-576-9717-2

2019

Rapport med kunskapsunderlag för regionala skogsprogram i norr

Kunskapsunderlag för regionala skogsprogram i norr.

Future Forests Rapport 2019:1

ISBN: 978-91-576-9642-7

2017

Hyggesfritt skogsbruk. En kunskapssammanställning från Sverige och Finland.

Future Forests Rapport 2017:1

ISBN: 978-01-576-9264-1

Debatten om hyggesfritt skogsbruk. En analys av begrepp och argument i svenskt pressmaterial 1994-2013.

Future Forests Rapport 2017:2

ISBN: 978-91-576-9264-1

2015

Future Forests Rapport 2014:1

ISBN: 978-91-576-9204-7

 

Rapport om det Nationella skogsprogrammets dialogprocess

Rapport om det Nationella skogsprogrammets dialogprocess

Future Forests Rapport 2014:2

ISBN:  978-91-576-9254-2

  

Rapport Framsida Idéer och värderingar

Idéer och värderingar - Rapport från Future Forests fas 1 2009-2012

Future Forests Rapport 2014:3

ISBN: 978-91-9265-8

  

Skogens nyttigheter - Rapport från Future Forests fas 1 2009-2012

Skogens nyttigheter - Rapport från Future Forests fas 1 2009-2012 

Future Forests Rapport 2014:4

ISBN: 978-91-576-9287-0

   

 2013

Rapport Framsida Skogens Skötsel

Skogens skötsel - Rapport från Future Forests fas 1 2009-2012

Future Forests Rapport 2013:1

ISBN: 978-91-576-9158-3

  

Rapport Framsida  Biodiversitet

Biodiversitet - Rapport från Future Forests fas 1 2009-2012

Future Forests Rapport 2013:2

ISBN: 978-91-576-9160-6

  

Mark och vatten - Rapport från Future Forests fas 1 2009-2012

Future Forests Rapport 2013:3

ISBN: 978-91-576-9161-3

  

Värderingar och attityder - Rapport från Future Forests fas 1 2009-2012

Future Forests Rapport 2013:4

ISBN: 978-91-576-9176-7

  

Rapport Framsida Svampar och insekter

Svampar och insekter - Rapport från Future Forests fas 1 2009-2012

Future Forests Rapport 2013:5

ISBN: 978-91-576-9195-8

  

Rapport Framsida Skogspolitik och styrning

Skogspolitik och styrning - Rapport från Future Forests fas 1 2009-2012

Future Forests Rapport 2013:6

ISBN: 576-9196-5