Hoppa till huvudinnehåll

Skog och klimat

Vi forskar, undervisar och tar fram beslutsunderlag kring lösningar på hur skogen klarar klimatförändringarna.

En person bakifrån i en skog. Foto.

Skogen och den globala uppvärmningen

Vad säger forskningen om skog och klimat? Hur påverkas skogsbruk och skogsmark av den globala uppvärmningen? Hur kan förändringar i nyttjande av skogen och skogens resurser motverka klimatförändring?

Vi tar fram kunskap, beslutsunderlag och fakta om klimatlösningar. Vi klimatrustar våra studenter, som också hjälper oss att vässa vårt eget klimatarbete. Här hittar du några exempel på hur SLU bidrar.

Adaptation - anpassad skogsskötsel till ett förändrat klimat

Ta ner himlen till jorden

Hur gör vi klimatfrågan konkret och angripbar på ett lokalt plan med hjälp av skogen? I de här projektet har vi utgått från att klimatet både är något fysiskt, samhälleligt och kulturellt, och från att skogen är en plats där klimat, samhälle och individer möts.

Illustration på Ta Ner Himlen Till Jorden

Vägen till Paris

I det tvärvetenskapliga projektet Route to Paris är målet att utforska skogarnas potential att mildra klimatförändringarna. Kan en hållbar åkogsmarksanvändning bli koldioxidneutral och bli en del av lösningen till klimatavtalet i Paris?

Eiffeltornet med grenar i förgrunden. Foto.

Skogen och klimatet – vad säger forskningen?

Det är lätt att bli förvirrad i debatten om skogen och klimatet. Men det ena eller andra behöver inte vara fel; svaren påverkas mycket av studiernas grundantaganden. Detta diskuteras i en rapport från forskningsprojektet Route to Paris.

omslag rapport

Mitigation - åtgärder mot global uppvärmning

Skogen växer snabbare och snabbare – men varför?

Trädens tillväxthastighet har ökat stadigt under den period som tillväxten har kunnat mätas. Vi vet inte vad ökningen beror på och hur den framtida utvecklingen blir. Här sammanfattas några viktiga studier som gjorts på det området.

fakta skog framsida

Hur klimatsmart är det är att bruka skogen?

Ska svensk skog avverkas mer eller mindre för klimatets skull? Den frågan har flera forskare undersökt de senaste åren, men de kommer fram till olika resultet. Varför blir slutsatserna så olika?

Timmer. Foto.

Skogens klimatnytta

Hur gör den brukade svenska skogen bäst nytta för klimatet? När man ska besvara denna är det lätt att hamna fel om man inte tar ett helhetsperspektiv, menar Johan Stendahl, forskare och koordinator för SLU:s program Klimat.

Skog med solstrålar. Foto.

Skogens kolinlagring måste öka snabbare

För att öka upptaget av växthusgaser till 2030 behöver trädtillväxten öka kraftigt eller avverkningen minskas. Det visar en analys från SLU som lämnats in till Miljömålsberedningen.

En kvinna i skog, Foto.

Klimatrapportering och skattningar av skogens tillväxt - hur fungerar det?

Statistik om skogsdata

Se ett seminarium med Jonas Fridman, programchef SLU Riksskogstaxering om ny statistik och kunskapsunderlag om formellt skyddad skog.

Två män går på en väg i en skog. Foto.

Växer skogen sämre?

Hur bra växer egentligen skogen? Och hur blir det med Sveriges klimatlöften? Vi har pratat med några av SLU:s experter på skogstillväxt för att reda ut vad som händer – och vad som skulle kunna hända.

Årsringar på ett träd. Foto.

Sveriges klimatrapportering

Det största nettoupptaget av kol i levande biomassa sker i produktionsskog, men upptaget per ytenhet är större i skog som skogsägarna frivilligt undantagit från skogsbruk

En kvinna sitter i en skog. Foto.

SLU och klimatrapporteringen

SLU ansvarar för beräkning och rapportering av växthusgasflöden inom sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk.

Skogens roll i det nya klimatet

Både de som vill bevara skogen och de som vill bruka skogen mer använder klimatargument för att stärka sin sak. Vem ska man tro på? Hur kan vi kan använda skogen för att motverka klimatförändringarna och vad får det för konsekvenser?

Den sista vintern

I avsnitt 1 av Skogen & Människan diskuteras klimatförändringarna och vad de gör med våra vintrar. Professor Hjalmar Laudon tar med Björn Ferry på en expedition in i Svartbergets forskningspark, för att hitta svaren om vinterns framtid.

Podcast

Så klarar skogen klimatförändringen

Se filmen om hur skogen i Sverige påverkas av klimatförändringarna och om hur vi kan motverka skador.

Hur ska en skogsägare sköta sin skog?

Blandskog och kontinuitetsskogsbruk har flest fördelar när det kommer till att möta effekterna av klimatförändringarna. Det visar en sammanställning av forskningsläget. Lyssna även på en podd om skötselstrategier här.

En hand håller i en mikrofon utomhus. Foto.

Temasidan Skog och klimat underhålls genom plattformen Future Forests. För den här sidan har vi bjudit in en referensgrupp bestående av:

  • Jeannette Eggers, programchef för Heureka
  • Adam Felton, forskare på institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
  • Francisco Aguilar, professor vid institutionen för skogsekonomi
  • Hjalmar Laudon, prefekt för institutionen för skogens ekologi och skötsel
  • Mattias Lundblad, forskare och senior miljöanaysspecialist på institutionen för mark och miljö
  • Urban Nilsson, professor vid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
  • Per-Anders Hansson, professor vid institutionen för energi och teknik
Publicerad: 17 maj 2024 - Sidansvarig: futureforestes@slu.se

Emma Holmström, Programchef för Future Forests
emma.holmstrom@slu.se, 040-41 51 14

Henrik Persson, Kommunikatör för Future Forests
henrik.j.persson@slu.se

Future Forests
futureforests@slu.se

 

Loading…