Hoppa till huvudinnehåll

Klimat, mat och beredskap i norra Sverige

En hand håller sädesax, foto.

Klimat, mat och beredskap i norra Sverige

Vi lever med pågående klimatförändringar samtidigt som de senaste åren präglats av kriser och krig som skapat oro för det globala livsmedelssystemets sårbarhet. När klimatförändringar ritar om kartan i Europa kommer kanske produktionen av mat att behöva flytta norrut. Vad innebär det för framtidens livsmedelsproduktion i norra Sverige?

Rundabordssamtal om klimat, mat och beredskap i norra Sverige

Den 17 november 2023 ordnade SLU ett rundabordssamtal tillsammans med länsstyrelsen Västerbotten för att utforska möjligheter och utmaningar med livsmedelsproduktion under rubriken "Mat, klimat och beredskap i norra Sverige". Läs mer om vad som diskuterades under dagen.

Bild från gruppdiskussioner.

De viktigaste slutsatserna

Mer mat behöver kunna produceras i Norrland 2050, men hur möjliggör vi det med start idag? Med 2050 i åtanke, vad är det viktigast att adressera och åtgärda inom de närmaste 5-10 åren? Här är en sammanställning av de viktigaste slutsatserna från rundabordssamtalen den 17 november 2023 om möjligheterna för livsmedelsproduktion i Norrland i framtiden.

Bro över älv i Umeå, foto.

Norrland som skafferi. Det låter konstigt, men är nog möjligt.

"Idag ses Norrland som stål- och batterifrälsaren. Än så länge pratar vi om den gröna vågen i norr. Här är det lätt att locka kapital och investerare från jordens alla hörn. Livsmedelsproduktion är något annat. En urgammal verksamhet." Sverker Olofsson, moderator för dagen, reflekterar i den här krönikan över intryck från rundabordssamtalen.

Foto påSverker Olofsson.

Klimatanpassning och behov av investeringar

Lars Ericson, hedersdoktor vid fakulteten för naturresurser och jordbruk, SLU, och jordbruksexpert på Länsstyrelsen Västerbotten, deltog vid rundabordssamtalet på Västbottens länsresidens. I den här intervjun lyfter han böndernas anpassningsförmåga, vikten av investeringar och de underskattade möjligheterna i Norrlands livsmedelproduktion.

Klimatutsikter till 2050 och bortom

Vi observerar, lever i och upplever en ökande klimatförändring, som har allt större effekter på människor, arter och ekosystem. Både utsläppsminskning och anpassningar behövs, men det görs alldeles för lite. Men lösningar finns. Det var syntesen av Markku Rummukainens presentation vid workshopen på länsresidenset i Umeå den 17 november 2023.

Tunga moln och regn över ett grönt vetefält. Foto.

Marken viktig att värna när jordbruket flyttar norrut

Idag sker merparten av svensk livsmedelsproduktion i södra Sverige. Men i takt med att klimatet blir varmare i framtiden kan vi förvänta oss att livsmedelsproduktionen i Sverige flyttar norrut där odlingsförhållandena väntas bli bättre. - Vill vi ha bördiga marker i norr som kan stå emot extremväder behöver vi bygga upp markens motståndskraft från början, säger Tobias Klöffel, doktorand vid institutionen för mark och miljö.

Gult vete och torrsprucken jord, foto.
Publicerad: 14 februari 2024 - Sidansvarig: futurefood@slu.se
Loading…