Hoppa till huvudinnehåll

SLU Future Food i Almedalen

Ett av SLU Future Foods uppdrag är att arbeta med science for policy och verka för att det finns vetenskapligt korrekta underlag tillgängligt för beslutsfattare. I det arbetet har Almedalen varit en viktig mötesplats.

Beredskap, omställning och matsvinn

Krig, energikris, livsmedelsbrist. När vi bygger vår nya beredskap är det viktigt att förstå hur saker hänger ihop: jord, skog och hav; brukande och bevarande; mat, energi, miljö och klimat; hemma och borta. Det tog SLU fasta på under Almedalsveckan 2022.

Dramatisk himmel över sädesfält. Foto.

Vattentillgång och fishy food

2019 livesände SLU Future Food podden Feeding your Mind från Visby hamn. Ämnena handlade om vattentillgång för matproduktion - både för mycket och för lite - och om framtidens mat från vattnet.

Två kvinnor och en man diskuterar under ett seminarium framför publik. Foto.

Räcker maten? Räcker marken?

Räcker maten? Räcker marken? Hur bygger vi en långsiktigt hållbar beredskap? När kriser slår till är vi sårbara. Vi måste förbereda oss bättre – men hur? Hur bygger vi en ny och hållbar beredskap? Inspelning av SLU:s seminarium i Almedalen 2022.

Käk för kris och krig

Käk för kris och krig - livsmedelsberedskap för en ny tid. Se inspelningen av SLU Future Foods seminarium i Almedalen 2018.

Fake eller fakta om mat?

Vem kan man lita på? Hur kan vi fatta kloka beslut, när vi inte har tid eller kunskap nog att ta reda på vad som är fakta eller fake? Under Almedalsveckan 2018 zoomade SLU Future Food in fake news, matmyter och ifrågasättandet av etablerad kunskap.

Publicerad: 24 januari 2023 - Sidansvarig: futurefood@slu.se
Loading…