Kött och mjölk från djur uppfödda på bete och restprodukter – ger det en hållbar kost?

Senast ändrad: 08 maj 2023

Publ. 2015 genom Framtidens lantbruk. Rapporten redovisar resultaten från Framtidens lantbruks projekt "Hållbar svensk proteinkonsumtion".