Inspel och remissvar

Senast ändrad: 17 juni 2024

Här samlar SLU Future Food länkar till remissvar och inspel från forskare vid SLU till aktuella betänkanden och processer med anknytning till livsmedelssystemet.

Remissvar på betänkandet ”Livsmedelsberedskap för en ny tid”

Regeringskansliet publicerade i februari 2024 betänkandet Livsmedelsberedskap för en ny tid (SOU 2024:8). SLU:s remissvar baseras på 13 bidrag från forskare och forskargrupper vid SLU som sammanställts av handläggare vid planeringsavdelningen. SLU:s remissvar skickades till Landsbygds- och infrastukturdepartementet den 16 maj 2024.

Läs mer: SLU:s remissvar

Inspel till en uppdaterad livsmedelsstrategi

SLU:s inspel till arbetet med en uppdaterad livsmedelsstrategi, som lämnades till regeringskansliet den 30 juni 2023.

Läs mer: Livsmedelsstrategin 2.0

 


Kontaktinformation