Hoppa till huvudinnehåll

Livsmedelsvetenskap

Livsmedelsvetenskap är ett brett område som omfattar många delar av den kunskap och forskning som vi behöver för att nå målen om ett hållbart livsmedelssystem. 

kvisttomater mot vit bakgrund. Foto.

Livsmedelsvetenskap vid SLU

På SLU forskar vi på hållbar utveckling i hela livscykeln för livsmedel (inklusive dricksvatten), från primärproduktion till förädling, distribution och konsumtion. Vi har ofta ett tvärvetenskapliga perspektiv för att lösa komplexa frågeställningar om till exempel hållbarhet, klimat och hälsa.

Forskning inom livsmedelsvetenskap vid SLU omfattar en mängd olika områden. Alltifrån egenskaper hos råvaror, förädling av grödor, kvalitetssäkring och livsmedelssäkerhet, mikrobiologi och livsmedelsteknologi, men även områden som marknadsföring, innovation och företagsledning.

Publicerad: 25 september 2022 - Sidansvarig: futurefood@slu.se
Loading…