Hoppa till huvudinnehåll

Livsmedelsvetenskap

Livsmedelsvetenskap är ett brett område som omfattar många delar av den kunskap och forskning som vi behöver för att nå målen om ett hållbart livsmedelssystem. 

kvisttomater mot vit bakgrund. Foto.

Livsmedelsvetenskap vid SLU

På SLU forskar vi på hållbar utveckling i hela livscykeln för livsmedel (inklusive dricksvatten), från primärproduktion till förädling, distribution och konsumtion. Vi har ofta ett tvärvetenskapliga perspektiv för att lösa komplexa frågeställningar om till exempel hållbarhet, klimat och hälsa.

Forskning inom livsmedelsvetenskap vid SLU omfattar en mängd olika områden. Alltifrån egenskaper hos råvaror, förädling av grödor, kvalitetssäkring och livsmedelssäkerhet, mikrobiologi och livsmedelsteknologi, men även områden som marknadsföring, innovation och företagsledning.

Industridoktorander (LivsID)

SLU har på regeringens uppdrag upprättat ett program för tio industridoktorander inom livsmedelsområdet (LivsID). Satsningen görs inom ramen för den nationella livsmedelsstrategin.

Rapsfält i kvällssol. Foto.

Utbildningar relaterade till livsmedelsvetenskap

SLU har flera olika utbildningar inom livsmedelsområdet, på såväl kandidat- som masternivå.

Student vid ett mikroskop. Foto.

Kontakta en forskare

På SLU finns ett sextiotal forskare inom området livsmedelsvetenskap. Här hittar du kontaktuppgifter till några av dem, som du kan kontakta.

Afaf Kamal-Eldin, professor i livsmedelsvetenskap vid SLU

Våra samverkanslektorer

SLU har flera forskare med särskilt uppdrag att föra en dialog med det omgivande samhället. Flera av dem jobbar specifikt med livsmedelsfrågor. Kontakta dem gärna!

Sofia Boqvist, forskare inom livsmedelsvetenskap. Foto.

Food Science Sweden

Food Science Sweden (FSS) är en nationell plattform med syfte att stärka och synliggöra svensk livsmedelsforskning. Plattformen består av de största aktörerna inom svensk livsmedelsvetenskaplig forskning – SLU, Chalmers, Lunds universitet, Örebro universitet och RISE.

Röda äpplen på rad. Foto.
Publicerad: 25 september 2022 - Sidansvarig: futurefood@slu.se
Loading…